Det vises til tidligere oppslag i media om Hålogalandsveien, senest dagens sak med Maskinentreprenørenes forenings kritikk av prosjektet.

Arbeiderpartiet har lenge advart om at kontrakten på utbygging av Hålogalandsveien er for stor og at konsekvensen kan bli at norske bedrifter i praksis blir utelukket fra å delta. En nær samstemt anleggsbransje har også advart. Nå ser det dessverre ut til at det vi advarte mot kan komme til å skje.

Av tre tilbydere som har meldt seg finner vi nå bare en norskregistrert bedrift (tilhørende et svensk konsern). De øvrige to er fra Italia og Tyrkia.

Det synes også som om organiseringen av utbyggingen som såkalt OPS-prosjekt (Offentlig-Privat Samarbeid) i seg selv har vært med på å drive opp størrelsen på kontrakten.

Arbeiderpartiet fremmet allerede i fjor forslag i Stortinget om å gå bort fra og organisere Hålogalandsveien og Sotra-sambandet som OPS, og vi foreslo også å dele opp kontrakten til Hålogalandsveien i minimum fire deler slik at flere norske tilbydere fikk muligheten til å konkurrere. Med «fasit i hånd» er det ekstra forstemmende at regjeringen ikke grep muligheten til å lytte til anleggsbransjen.

Om Arbeiderpartiet kommer i regjering vil vi stykke opp anbud slik at det blir enklere for lokale aktører å delta.