Det er behov for en periode med konstituering i topplederstillinga på Helgelandsykehuset. Styret har spurt medisinsk direktør Hanne Frøyshov fra Harstadom å påta seg dette. Frøyshov har takket ja til oppdraget. Dette medførerl flere omrokkeringer i organisasjonen i konstitueringsperioden, melder sykehuset i en pressemelding.

Frøyshov får den nye rollen fra 01.07.22 og frem til 31.12.22

Alle konstituerte vil fremdeles ha oppgaver i sin opprinnelige stilling fram til høsten slik at det skal gå mest mulig smidig i månedene framover, samtidig som organisasjonen får gjennomført oppgavene på alle nivå.

Hanne Frøyshov gir i pressemeldinga ros for innsatsen som nå gjøres for å få kabalen til å gå opp.

– Tusen takk til alle som har sagt ja til konstituering og til alle dere andre som nå bidrar litt ekstra for å få lederlinjen til å fungere inn i denne fasen.

Hanne Frøyshov skal pendle fra basen sin i Harstad, har hybel i Sandnessjøen og vil være mye å se på alle lokasjonene.