(Fremover)

Kommunepolitiker Gunnhill Andreassen i Tjeldsund har nå bedt om at kommunestyret starter prosessen med å skille ut Kongsvik fra Tjeldsund kommune. Da prosessen med kommunereformen pågikk var Andreassen en av dem som sterkest ønsket at Kongsvik skulle bli en del av Harstad kommune da Tjeldsund og Skånland ble slått sammen. En folkeavstemning viste at hun ikke var alene; nesten 6o prosent av innbyggerne i Kongsvik ønsket det samme. Nå trues imidlertid skolen i Kongsvik med nedleggelse.

– Begeret er fullt, sier Andreassen til Harstad Tidende, etter at flertallet i kommunestyret bestemte seg for å sende ny skolestruktur ut på høring.

– Politikere begrunner sitt standpunkt blant annet med hva de har lært og erfart på en samling i Tromsø, ikke på høringer og kunnskap til skolen, sier Andreassen til avisen.

Hun minner om at det i intensjonsavtalen, da Tjeldsund og Skånland kommuner skulle slås sammen, sto klart at desentrale tjenester skulle bestå.

I tillegg skulle den fremtidige tilhørigheten til Hinnøysiden avklares når de to kommunene var slått sammen:

– Så langt er tilbudet på Kløverheimen bofellesskap/omsorgsboliger barbert til et minimum, folkebiblioteket er lagt ned, bassenget stengt ut året, renholdsressurser er redusert. Boligfeltet og næringsarealet i Hårvik er ikke tatt med i kommunens nye brosjyre, og ved elgtelling var det fritt for bensin da turen var kommet til Hinnøya, sier Andreassen, som mener Hinnøysiden i sin tid ble lurt inn i kommunesammenslåingen med Skånland.