I det siste har vi blitt presentert hvordan «byen går så det suser»- og bra er det, selvom ikke alt er like god byutvikling etter min smak. Snarere tvert imot! Budsjettet er presentert og referert , og her nevnes tre hovedsatsinger:

  • Sentrumsutvikling
  • Ungdomssatsing
  • Digitalisering

Så langt har jeg ikke sett et eneste « halleluja » hvor det skal satses på de 4.000 eldre over 67 år!

Feks har jeg etterlyst et seniorsenter i sentrum som kunne tilby aktiviteter, kurs og sosiale møteplasser. Det helsefremmede og forebyggende perspektivet er helt fraværende, selv to timer øremerket «pensjonistsvømming» måtte bort og resultatet av fravær av tilbud medfører at det stadig strømmer på med behov for hjelp og behov for sykehjem. Eldrebølgen er som kjent et faktum!

Hvorfor ikke se til feks Kristiansand som har fem seniorsenter og har funnet det svært så « lønnsom» i et helseperspektiv.

Nei. Her i byen er «vi over 60» ikke inkludert i Harstadbølgen!