Frp, Høyre, Rødt og MDG foreslo torsdag å igangsette en mulighetsstudie av ny Kanebogen skole.

Forslaget ble nedstemt med minst mulig margin 16 mot 17 stemmer.

Opporisjonspartiene mente at man skal likebehandle skolene, sier Eivind Stene (Frp) som sto for presentasjonen av flere forslag.

Her peker han på prioriteringen av Rødskolen på Seljestad foran ny skole på Kanebogen. For å få fortgang i Kanebogen-prosjektet vil partiene igangsette en mulighetsstudie for ny Kanebogen skole, på lik linje som arbeidet utført med Rødskolen.

Krangel om brannstasjonen

Partiene mener også at det bør være mulig å framskynde planleggingen av ny brannstasjon. Her ønsker de ansatte ny stasjon på grunn av kreftfare i dagens bygg.

– De ansatte utsettes daglig for kreftfare, men ingen taler deres sak selv om de alltid stiller opp for å berge helse, liv og eiendom til alle som bor. i Harstad De ber ikke om veldig mye, annet enn trygge arbeidsforhold, sier Frps Kristian Eilertsen.

I forslaget ber opposisjonspartiene kommunestyret undersøke muligheten for samlokalisering av politi- og brannstasjon for økt samhandling, trening og økonomisk besparelse.

Også dette forslaget ble stemt ned.

Politiet og brannvesenet er positive til samlokalisering, forteller partene til HT torsdag. Arbeiderpartiet og Senterpartiet tviler likevel på at det går.

– Politiet må ut av sine lokaler 31. desember 2024. Det er for kort tid til å bygge en ny brannstasjon.

Store investeringer

Gruppeleder for Ap, Else Marie Stenhaug, sier at det er planlagt investeringer for 923 millioner kroner i 2023 og 619 millioner kroner i 2024.

– Hvor skal man hente pengene fra, sier Stenhaug. Det sier opposisjonen ingen ting om.

Varaordfører Espen Ludviksen er enig.

– Vi har ikke seddelpresse i underetasjen på rådhuset.

Evind Stene svarte at man ikke snakker om store beløp for å framskynde brannstasjonen.

– Det er snakk om 8 millioner kroner som flyttes fra ett år til et annet. For økonomiens skyld tror vi ikke at dette betyr så mye.

Forslagene fra opposisjonen ble stemt ned i torsdagens kommunestyre.

Les alt om investeringene som nå skal skje de neste årene her. Det skal jobbes med ny brannstasjon og Rødskole i tillegg til flere andre prosjekter: