Gå til sidens hovedinnhold

Harstad er med på «historisk» etablering

Destinasjonsselskapene i Nord-Norge vil jobbe tettere og mer strukturert for å møte behovene i fremtidens reiseliv, og etablerer derfor et offisielt destinasjonsforum.

Det skriver selskapene i en pressemelding. Visit Harstad og daglig leder Jan-Erik Kristoffersen er med på satsingen.

– Jeg ser frem til å få på plass et formelt forum som skal bidra til enda større samhandling i reiselivet i Nord-Norge, og synliggjøre hvordan «destinasjonsfamilien» i nord jobber kontinuerlig og aktivt sammen for å utvikle et bærekraftig reiseliv, sier Kristoffersen.

Samarbeidet karakteriseres som en viktig milepæl for reiselivet i Nord-Norge og også for reiselivsutviklingen lokalt her i Harstad-regionen.

– Tiden er moden

Nettverk heter Destinasjonsforum Nord, og denne uken har de 14 reiselivssjefene, fra Helgeland i sør til Svalbard i nord, signert på et felles mandat som Destinasjonsforum Nord skal jobbe for.

– Tiden er moden, kanskje overmoden, for å ta et steg i den retningen vi gjør nå. Vi tar tak i egen situasjon og utfordringer, ser fremover, tenker nytt, og utvikler den delen av norsk reiseliv som vi representerer. Det gjør at vi vil stå bedre rustet i fremtiden, sier Line Renate Samuelsen, reiselivssjef i Destination Lofoten.

Destinasjonsforum Nord skal

• gjennom felles strategisk arbeid, kunnskapsdeling og samarbeid sikre økt kraft i destinasjonsselskapene i Nord-Norge.

• bidra til destinasjonsselskapenes relevans og profesjonalitet overfor reiselivsnæringen og lokalsamfunnene.

• være et talerør for saker som berører reiselivsnæringens og destinasjonsselskapenes interesseområder. Felles uttalelser fordrer enighet om saksformuleringene.

Les også

Russepresidenten: – Ingen av oss skjønner hvorfor skolen åpnet etter vinterferien

Ikke markedsføring og salg

Nettverket skal ikke arbeide med markedsføring, aktivt salg eller daglig drift av destinasjonene, men vil ta tak i forskjellige problemstillinger og oppgaver rundt destinasjonsledelse og besøksforvaltning som destinasjonsselskapene i stadig større omfang håndterer.

Destinasjonsforumet skal ikke konkurrere med etablerte strukturer i norsk reiseliv, men har som mål å styrke eget «ledd» i reiselivsstrukturen. Initiativet ønskes velkommen av landsdelsselskapet NordNorsk Reiseliv.

– Vi er opptatt av en robust destinasjonsstruktur for å kunne utvikle ei bærekraftig reiselivsnæring i landsdelen. Dette er et godt tiltak som vil bidra til større samhandling mellom destinasjonsselskapene i Nord-Norge som nettopp vil støtte opp om utviklingen av næringen og lokalsamfunnene, sier administrerende direktør, Trond Øverås i NordNorsk Reiseliv.

Les også

Slik vil de lyse opp vinterharstad: – Bra tiltak, men det høres veldig lite ut