Gå til sidens hovedinnhold

Harstad får flere eldre og færre unge: – Fin natur er trolig ikke nok

Mener at næringslivet må ta større ansvar for at Harstad ikke skal forgubbes

Hele Nord-Norge står overfor en utfordrende situasjon både hva gjelder størrelsen på og sammensetningen av befolkningen i landsdelen. Kort oppsummert blir det flere eldre og færre unge, og færre innbyggere totalt sett.

En slik utvikling vil uten tvil skape betydelige utfordringer for kommunene i fremtiden. Nivået og kvaliteten på velferdstjenestene som blir etterspurt og som skal leveres vil kunne bli svært utfordrende å innfri. I alle fall dersom ikke helt nødvendige grep tas i tide for å snu utviklingen.

– Til tross for noen tidvis dystre fremtidsutsikter, har Nord-Norge alle muligheter til å ta skjeen i egen hånd og forsøke å gjøre noe selv.

Det sier kommunestyrerepresentant Kristian Eilertsen fra Frp. Han skisserer et dystert bilde av kommunens framtid, men lanserer samtidig en løsning på problemet: Næringslivet.

Les også

Tvinges til å tenke nytt: Vil la eldre i Harstad bo lengst mulig hjemme

Må være langt mer offensiv

– Selv om det er nødvendig med nasjonale tiltak, kan vi gjøre mye selv. Forventet vekst i folketall og arbeidsplasser er størst i Tromsø, Bodø og Alta, mens folkemengden i Harstad stort sett vil være uendret, sier Eilertsen.

Selv om folkemengden i Harstad trolig vil forbli uendret, vil sammensetningen av befolkningen være annerledes allerede om kort tid.

Derfor må vi sørge for at flere unge velger å bosette seg i Harstad, sier Eilertsen. I dag velger mage unge harstadværinger å flytte bort fra kommunen etter videregående utdanning, eksempelvis for å ta høyere utdanning. All erfaring tilsier at det er stor sjanse for at man da også velger å bosette seg der man tar utdanningen sin.

Derfor må Harstad – og spesielt næringslivet – være langt mer offensiv i kampen om våre egne ungdommer. En mulig løsning kan være at bedriftene i Harstad, spesielt bedrifter som krever høyere utdanning, forsøker å knytte til bortflyttede harstadværinger som studerer ved de største og fremste utdanningsinstitusjonene i landet. Med dette siktes det til ordninger som praktikantopphold, internships, sommerjobber og traineeprogrammer, sier Eilertsen.

Vakker natur er trolig ikke nok

Nord-Norge og Harstad har utrolig mye å by på. Likevel, når man står overfor de viktigste veivalgene i livet sitt, er det trolig ikke nok bare å bli lokket med nærhet til en fantastisk vakker natur. Man må rett og slett gi unge harstadværinger som har flyttet bort fra Harstad for å studere, flere og bedre grunner til å vende kursen hjemover eksempelvis i sommerferier.

Eilertsen vil at kommunestyret i Harstad lager en uttalelse med nettopp dette budskapet.

Han vil at kommunestyret i Harstad skal oppfordre næringslivet til å bli langt mer offensiv i kampen om unge harstadværinger som studerer utenbys. Dette ved å trekke frem ordninger som praktikantopphold, internships, sommerjobber og tranineeprogrammer som gode virkemidler for å knytte til seg studenter som i fremtiden kan tenke seg å bo og jobbe i Harstad.

Han ber også kommunestyret oppfordre næringslivet i Harstad til å se på mulighetene for å tilby bachelor- og masterstudenter å skrive sine oppgaver tilknyttet prosjekter og arbeidsoppgaver i bedriftene, herunder ordninger for stipender og veiledning. Kommunestyret vil spesielt oppfordre bedriftene innenfor olje- og gassektoren, bank og eiendomsmeglersektoren og bygg- og anleggssektoren til å gå foran å etablere slike tilbud som er nevnt i denne uttalelsen.

Uttalelsen er tenkt tilsendt Harstadregionens Næringsforening og særlig relevante bedrifter i olje- og gassektoren, bank- og eiendomsmeglersektoren og bygg- og anleggssektoren.