Stor tilgang på spennende oppdrag gjør at daglig leder Arnt Marius Eriksen og resten av selskapet Hinnstein i Harstad kan følge sin vedtatte strategi om å vokse videre mot 40 medarbeidere, skriver Hinnstein i en pressemelding.

– Åpningen av Alta-kontoret er en stor milepæl for oss. Gjennom etableringen av vår første avdeling utenfor Harstad, ønsker vi å vise at vår kompetanse og vår måte å løse oppgaver på kan bidra til å skape varige verdier for folk og samfunn i hele Nord-Norge. Kontoret gir oss samtidig en tilstedeværelse i finnmarksregionen, og skaper økt nærhet til våre nåværende og fremtidige samarbeidspartnere og prosjekter der, sier Eriksen.

I tillegg til å etablere nytt avdelingskontor, har han de siste månedene også gjort plass til tre nye i Harstad.

– Alle de fire nye går inn og styrker hver sin avdeling. Det resulterer i et lag som nå er bedre i mange ledd, sier Eriksen.

Oppdragsmengden er stor og inngangen til 2022 ser lovende ut, med spennende oppdrag innenfor alle fagdisipliner.

– Selv om vi har konkrete tanker om hvor neste avdelingskontor kan komme, vil vi i tiden fremover prioritere å styrke Harstad, og ikke minst Alta-kontoret. Men en ting kan vi ikke få sagt ofte nok: Når muligheten byr seg, er vi klar til å ta den. Det vil alltid være plass til kompetente fagfolk som brenner for formålet vårt om å gjøre lokalsamfunn og menneskers liv enda bedre, sier Eriksen i pressemeldingen.

Hinnstein er lokalisert med hovedkontor i Harstad og avdelingskontor i Alta. Selskapet tilbyr rådgivningstjenester, fra idéutvikling til prosjektering. Fagområdene omfatter tverrfaglige ingeniørtjenester innen prosjekt- og byggeledelse, planlegging og prosjektering av bygningsteknikk, arealutvikling, energi, VVS og klimateknikk, infrastruktur, vann og miljø.