Gå til sidens hovedinnhold

Harstad-forsker inn i regjeringsutvalg: – Skal kjempe for de med funksjonsnedsettelse

Førsteamanuensis Line Melbøe fra UiT har forsket på området funksjonshemming og samfunnsdeltakelse med særlig fokus på arbeidsinkludering i flere år

Nå er hun utnevnt som medlem i regjeringens nye Likeverds- og mangfoldsutvalg.

Regjeringen skriver i en pressemelding at «Likeverds- og mangfoldsutvalget er en del av regjeringens likeverdsreform og skal foreslå tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.»

Les også

Jubler for gedigent vikingprosjekt: – Vi skal vise at det ikke var Olav som var hellig. Det var en annen

– Særlig fokus på arbeidsinkludering

Utvalget skal kartlegge hvilke utviklingstrekk og holdninger som fører til et samfunn med mindre rom for mangfold og annerledeshet, og foreslå tiltak som kan redusere fordommer og bidra til en bevisstgjøring av rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. Betydningen for deltakelse i arbeidslivet skal være sentralt. Utvalget skal lage en NOU som skal leveres til regjeringen innen 31. desember 2022.

Dette passer Line Melbøe midt i blinken. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for Vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet og har i mange år jobbet med akkurat denne tematikken.

– Jeg ble nok spurt særlig på bakgrunn av den forskningen jeg har gjort angående personer med utviklingshemming deres mulighet for deltakelse i samfunnet, samt på situasjonen til samer med funksjonsnedsettelser. Utvalget skal videre ha et særlig fokus på arbeidsinkludering, noe jeg har forsket særskilt på de siste årene, sier Melbøe.

Hun ser fram til utvalgsarbeidet, og håper i arbeidet med utredningen å kunne fortsette tidligere samarbeid og ha en aktiv dialog med ulike instanser og organisasjoner som Sametinget, Vardobaiki, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemning (SOR) og flere andre.

Utvalget oppnevnes med følgende medlemmer:

Nils Kristian Bogen, prorektor, Skien (leder)

Øvrige medlemmer

Olaug Nilssen, forfatter, Bergen
Faridah Shakoor, styreleder, Oslo
Henrik Syse, professor, Oslo
Line Melbøe, førsteamanuensis, Harstad
Tove Linnea Brandvik, forbundsleder, Lindås
Silje Ask Lundberg, student, Tromsø
Jon Krognes, rektor, Hamar
Bjørn Hatterud, forfatter, Oslo
Morten Magelssen, førsteamanuensis, Oslo

– Det er viktig med et bredt sammensatt utvalg, og at medlemmene kjenner utfordringene både i teori og praksis. Medlemmene i Likeverds- og mangfoldsutvalget har fått et viktig samfunnsoppdrag. De skal bruke sin kunnskap og sitt engasjement til å kartlegge hva som hindrer mangfold og annerledeshet, og bidra til å bryte disse hindrene. Jeg håper utvalget vil engasjere til debatt, og bidra til å synliggjøre hva vi som samfunn kan gjøre, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

I tillegg til NOUen som skal leveres skal utvalget utforme minst ett forslag til endringer som kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.

Les også

Bilder fra Festspillene torsdag: – Vi har mye å rekke over

Les også

Nå reiser de stavkirka på Trondenes: – Det er helt euforisk