Nav har fredag sluppet tall som viser en oversikt over arbeidsmarkedet lokalt og i Nord-Norge. Til sammen er det nå 378 helt ledige i Harstad. I januar var tallet 439. I dag er tre prosent av de arbeidsføre i Harstad uten jobb.

Ved utgangen av mars er det 3.647 helt ledige og 2.884 delvis ledige i Troms og Finnmark, noe som gir en ledighet på henholdsvis 2,8 prosent og 2,2 prosent, totalt 5,0 prosent. Sammenliknet med mars i fjor er nedgangen på 71 prosent. Mars i fjor var første måned med økt ledighet på grunn av pandemien.

Andelen helt ledige har gått fra 2,9 prosent til 2,8 prosent den siste måneden. Situasjonen i Troms og Finnmark er fortsatt bedre enn i landet for øvrig hvor 4,2 prosent er helt ledige og 2,6 prosent er delvis ledige.

84 personer i Harstad er nå på tiltak gjennom NAV. Det er 165 ledige stillinger registrert i Harstad.