Torsdag ble det inngått en valgteknisk samarbeidsavtale mellom Ap, SV, Sp, KrF, Venstre, MDG og Rødt. Jobben fortsetter med å lage en ny avtale om politisk samarbeid som går utover den valgtekniske avtalen. Får ordfører Kari-Anne Opsal med seg Sp, SV, Rødt og MDG, vil de til sammen ha 18 mandater og rent flertall i kommunestyret. Partiet Rødt ligger an til å få mer makt, med to utvalgsledere.

På spørsmål fra iHarstad om hva Stene og Frp tenker om det nye flertallet i Harstad, svarer han.

– Jeg registrerer at Arbeiderpartiet har klart å stable på beina det rødeste og mest venstrevridde styret vi noen gang har hatt i Harstad. Jeg frykter konsekvensene av hva de kan finne på.

Stene nevner eksemplene:

● Holdningen overfor private aktører blir enda verre.

● Skatte- og avgiftsnivået øker.

● Utfordringen, eller krisen som Stene kaller det, i helsevesenet blir ikke løst.

● Ap må si ja til ufornuftige symbolsaker innen klimapolitikken for å tilfredsstille MDG og SV.

– Venstresiden er ikke redd for å hente inn det de kan gjennom skatter og avgifter. Og vi har en massiv utfordring innen helse og omsorg. Det er en krise som jeg tror kommunen ikke kan løse alene, uansett hvor mye de vil. Harstad trenger andre løsninger og mer valgfrihet for ansatte og brukere enn at bare det offentlige skal håndtere helsevesenet.

Tøybleiestøtte og 6-timersdag?

Stene mener barnehageforliket i sin tid viste at eneste løsning den gang var å slippe til private og ideelle aktører, noe som har fungert godt. Forliket innebar blant annet en likebehandling av offentlige og private barnehagetilbydere.

– Arbeiderpartiet klorer seg til makta. De tviholder på offentlige arbeidsplasser. Riktignok sa Ap rett før valget ja til å åpne privat avdeling i Løvåsen barnehage. Men det var også det eneste alternativet de sto igjen med for at folk skulle få plass til ungene sine. Her skal det altså bevilges tillatelse i ett år av gangen for å drive avdelingen. Da må Løvåsen legges ned igjen dersom kommunen klarer å stable på beina flere offentlige barnehageplasser. For de ansatte på avdelingen i Løvåsen er dette stikk i strid med det kommunen sier til sine egne ansatte; at det ønskes fulle og faste stillinger. De ansatte er sikret jobb bare ett år i gangen, hvor de lever på Opsals nåde i tre år før avdelingen blir permanent eller erstattes av noe annet.

– Hva tenker du om at Rødt får en sterkere posisjon i Harstad-politikken?

– Jeg er ganske betenkt nå som Arbeiderpartiet slipper dem til bordet. Det må jo ende opp med en enda sterkere venstrevridning fra dagens linje. Skal vi ta Rødt på ordet, fra deres eget program, snakker vi om alt fra tøybleiestøtte, 6-timersdager og at de vil bekjempe den markedsstyrte politikken i Harstad. Eller kanskje de ønsker en sosialistisk revolusjon, som de skriver i sitt prinsipprogram.

– Demokratisk forferdelig

– Hvordan blir det å sitte i opposisjon i fire år, klarer du å finne motivasjon?

– Frp har ansvar for å representere de som har stemt på oss. Vi skal følge opp saker som våre velgere er opptatt av. Det blir fire hektiske år, og den nye posisjonen kommer til å merke godt at vi er der.

– Men dere kommer vel ikke til å bli hørt av posisjonen?

– Det er selvfølgelig leit at det er nesten samme gjengen vi skal stå i opposisjon mot, med unntak av at Rødt. Så det er ikke mye håp om forandring. Ap har hørt på seg selv i 12 år i denne byen. Det er en uvane som blir vanskelig å venne seg av med. Ellers stokkes det om på noen utvalg. Ordføreren og varaordføreren er den samme. Ja, apropos varaordføreren. Demokratisk er det forferdelig at Sp skal ha varaordføreren når partiet har to mandater, og knappe fem prosent oppslutning blant velgerne.

– Var det aldri aktuelt for Frp, partiet som økte mest i oppslutning i Harstad-valget, å forhandle med andre partier om å ta over styringen?

– Vi hadde mest fremgang av alle sittende partier i kommunestyret. Det viser at vi har gjort mye rett og lyttet til innbyggerne. MDG sa før valget at de skulle være blokkuavhengig, og de ønsket ikke noen form for samarbeid med FrP. På toppen har du Sp, som konsekvent ikke vil snakke med oss. KrF og Venstre vil heller ikke være sammen med de blå når det kommer til stykket. Ja, da ble det dessverre ikke mulig.