Gå til sidens hovedinnhold

– Harstad skipsindustri kan ikke bære navnet med stolthet lenger. De har rasert hjørnesteinsverkstedet i byen for å bygge hotell og boliger

Rødt Harstad stiller spørsmål ved hvem som er invitert til å tale Harstads sak om småbystrategi.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Rødt Harstad ser at ministeren har invitert enkeltpersoner fra Harstad til å samtale om småbystrategi. Det er ikke fritt for at vi stiller oss undrende til at Harstad er et godt eksempel på at småbyer kan bidra til vekst og utvikling. Harstad kommune har ifølge SSB, flere eldre som går ut av arbeidslivet enn de som kan begynne sitt yrkesaktive liv. Aldergruppa 65-69 utgjør 1470 personer, mens ungdomskullet mellom 15-19 år utgjør 1424 personer. Befolkningstallene er også negative. For 4. kvartal 2020 gikk folketallet ned med 10 personer i Harstad kommune.

Det er prisverdig om ministeren ville undersøke og høre om Harstad sine problemer, ikke minst for å følge opp NOU-en 2020:15, «Det handler om Norge». Men denne har regjeringa levert fra seg og sendt ut på høring med frist 26. mars. Kan vi forstå det slik at regjeringa har som strategi å bruke småbyene som bremse på fraflytting fra utkantene?

I så fall vil vi kritisere ministerens problemstilling og utplukking av folk til samtalen den 24. mars. Spørsmålene som reises er arbeidsplasser, botilbud og urbane kvaliteter.

Det er ikke mangel på arbeidsplasser i distrikts-Norge. Det ser vi med behovet for innleid arbeidskraft fra utlandet. Problemet er at lønningene er så lave at selv ikke utlendingene ser seg råd til å slå seg ned i landet. Regjeringas passive tillatelse til sosial dumping, er problemet.

Det er heller ikke noe problem med å få seg tak over hode. Aldri har det blitt bygd så mange leiligheter på kai-kanten i Harstad som nå. Disse vil sikkert dekke et behov for den eldre aldersgruppa som ønsker seg vaktmester og mindre areal å vedlikeholde. Boligene i distriktet er billigere enn bygging av ny. I storbyene er det motsatt. Vanskene med å komme seg inn på boligmarkedet for ungdom både i småbyene og storbyene, er fordi Høyre-regjeringa avviklet det regulerte boligmarkedet på 80-tallet.

Ministeren spør etter urbane kvaliteter. Sentra og distrikt har varierende kvaliteter, og det er ønskelig. Vi skal ikke bli mest mulig lik Oslo. Å løfte opp de urbane verdiene, er å oppfordre til å flytte til storbyene fremfor å verdsette de kvalitetene vi har. Det er naturopplevelser og mangfoldige fritidsaktiviteter som er vårt fortrinn.

Ministeren spør ikke etter de offentlige velferdsgodene. Trygghet for helse og gode tilbud til barn, er de viktigste kriteriene om en vil bo i småbyene. Nå skal Harstad kutte bortimot 50 stillinger innen helse og omsorg. Skolene har blitt sentralisert med den følgen at skoleveg har blitt så lang at mange unger må kjøres til skole. Velferdstilbudene bygges ned. For folk vil slike offentlige tjenester være viktigst. Det er et tema regjeringa overser.

Rødt Harstad reagerer også på hvem som plukkes ut til å tale Harstad sin sak. Harstad skipsindustri som ikke kan bærer navnet med stolthet lenger, inviteres. De har rasert hjørnesteinsverkstedet i byen for å bygge hotell og boliger. De bruker departementets eiendom, Klokkereiendommen, til å bygge installasjoner vi har nok av i en nedadgående befolkning. Det er grunn til å høre om Harstad og Vågan er plukket ut fordi regjeringas OVF sitter med eiendommer i disse småbyene.

Nordlaks er med på høringa, et selskap som er i ferd med å ødelegge fjord- og fritidsfiske og dermed redusere livskvaliteten i landsdelen. Næringslivet ble sterkt representert med foreninger, konsulenter og råd. Mens det frivillige organisasjonsliv som venne- og velforeninger er fraværende. Vi får håpe at ordføreren som ikke er i samme parti som ministeren, kunne tale hele kommunens sak. Men vi er meget engstelig for at Arbeiderpartiet står for samme praksis som Høyre.

Vi håper at ministeren kan sende oss et referat fra høringsmøtet med Harstad om småbystrategi, avholdt på nett den 24. mars 2021. Åpenhet er viktig i et demokrati, særlig hvis regjeringa skal styre etter de signalene de her har fått.