Gå til sidens hovedinnhold

Harstadmann krasjet bilen, bestilte kaskoforsikring etterpå

La alle kortene på bordet i Trondenes tingrett.

Mannen forklarte i tilståelsessaken i retten at han hadde hatt en utforkjøring og kontaktet et lakkeringsselskap etter dette. Deretter kontaktet han forsikringsselskapet for å oppgradere forsikringen fra delkasko til kasko. Han ga uriktige opplysninger til forsikringsselskapet ved at han opplyste at bilen ikke hadde skader. Men bilen var skadet. Han opplyste ikke om utforkjøringen til forsikringsselskapet da han endret forsikringen. Han ga feile opplysninger til forsikringsselskapet for å få utbetalt høyere forsikring. Uhellet med bilen skjedde i november 2020.

Les også

Jan Espen feirer 10 år med suksess på Sama: – Man skal holde tunga rett i munnen for å takle rushet vårt

Mannen har snakket med forsikringsselskapet i ettertid og har innrømmet at han ga feile opplysninger. Han angrer i etterkant på det han gjorde. Siktede erklærte seg straffskyldig, men synes straffeforslaget på 21 dagers fengsel er strengt, og at det ikke var i samsvar med det han ble forespeilet da han var i avhør. Han så for seg å betale en bot.

Retten viser til en Høyesteretts-dom hvor det fremkommer at: «Nivået på straffen for forsikringsbedrageri må avspeile at slike bedragerier ofte kan være lette å gjennomføre og vanskelige å avdekke. De utgjør et betydelig samfunnsproblem og fører til at forsikringskostnadene for allmennheten blir større enn de burde vært. Allmennpreventive hensyn veier derfor tungt. Det er nødvendig med en følbar reaksjon for at straffen skal virke avskrekkende. Høyesterett har på denne bakgrunn uttalt at straffen bør settes til ubetinget fengsel, med mindre det gjelder et forholdsvis beskjedent beløp eller særlige forhold tilsier noe annet.»

Les også

Bobilfeber i Harstad: – Har allerede tangert fjorårets salg

– I denne saken er skaden taksert til ca. 80 000 kroner, og bilens markedsverdi er vurdert til ca. 45 000 kroner. Forsikringsutbetaling fratrukket egenandel er opplyst å ville utgjøre ca. 40 000 kroner. Beløpet i seg selv tilsier at det reageres med ubetinget fengsel. Det samme gjør handlingens alvorlighet ved at det er tegnet ny oppgradert forsikring etter at skaden hadde inntruffet, for deretter å melde inn skaden til forsikringsselskapet, skriver Trondenes tingrett i kjennelsen.