Les bakgrunnen for innlegget:

Først og fremst støtter vi fullt ut eldrerådets intensjon om at alle skal kunne ferdes trygt og sikkert i Folkeparken, og forsåvidt alle andre steder. Vi anerkjenner at det er viktig for eldre å komme seg ut i naturen og Folkeparken er et fantastisk utgangspunkt for friluftsliv.

Vi ser også viktigheten av at eldre, i likhet med flere andre grupper i samfunnet, har behov for spesielle tilrettelegginger. Vi i HCK støtter opp om dette og vil bidra til intensjonen i utspillet til eldrerådet.

HCK vil ikke legge treninger eller annen organisert aktivitet til den løypen eldrerådet har skissert, populært kalt jentejoggen. Vi vil heller ikke legge treninger i det vi kan kalle nærområdet i Folkeparken, fra parkeringsplassen og området Grunnvannet og Harstadvannet. Vi ønsker at vårt utgangspunkt for treninger skal være i sykkelparken og derfra forbi bueskytterbanen med videre vei mot Musvannet eller forbi travbanen.

Det er i sykkelklubbens interesse, så langt som mulig, å ha treninger i løyper der det ferdes minst mulig med folk. Vi er klar over lover og regler, og gjør det vi kan for å ta hensyn til andre i løypen når vi trener.

HCK svarer ikke for aktivitet utenfor klubben og hva enkeltpersoner gjør. Vi vil oppfordre alle syklister til å viser hensyn.

Folkeparken og alle friluftsmuligheter som ligger der er Harstads indrefilet. Utviklingen de siste 20-30 har gått fort. Fra å være et veldig tradisjonelt turområde, sommer som vinter, er området brukt på mange flere måter i dag enn tidligere. Tuftepark, benker, gapahuker, utbedret løypenett, frisbeegolf, utvidet med lys, skilting med mere er ting som er viktige for en god tilrettelegging for alle.

Folkeparken er et populært område og vi ser i dag helt andre brukergrupper enn for få år siden.

HCK mener at forbud er et feil veivalg. Kommunen skal være varsomme med å nedlegge ferdselsforbud for enkeltgrupper i samfunnet i et område som Folkeparken. Om et slikt prinsipp etableres, så advarer vi om eventuelt andre grupper som kan påberope seg det samme og da stenge ut andre grupper fra områder i Folkeparken eller andre steder i kommunen.

Et annet forhold er hvordan skal et eventuelt forbud håndheves? Skal politi følge opp og skal det bøtelegges? Et hvert forbud må også kunne håndheves, om ikke så er det meningsløst. Ønsker vi virkelig bøtelegging av folk som sykler en tur i Folkeparken? Vi er sikre på at det er ikke det eldrerådet ønsker.

HCK støtter intensjonen i det eldrerådet ønsker, en trygghet når de er ute på tur i Folkeparken. Vi har skissert hva vi som klubb ønsker å gjøre for å bidra til dette. Vi oppfordrer alle syklister til å ta hensyn, alltid og uansett hvor de ferdes. HCK anbefaler også kommunen å se på skilting og informasjon.

HCK ønsker at eldrerådets medlemmer og alle andre som definerer seg som eldre skal ha en trygg og god tur. Vi tror også at dialog er viktig. Vi vil invitere ledelsen i eldrerådet til et møte for å diskutere hvordan vi kan jobbe i lag for å skape trygghet. Vi inviterer også alle til Harstad sykkelpark i Blåbærhaugen. Der er det sitteplasser både nede ved den gamle fotballbanen og opp på åsen. Det er tilrettelagt for å gå tur opp til toppen av åsen. Parken er åpen for alle, også eldre som vil ta seg en tur dit og se hva som foregår.

Ta med barnebarn og bli bedre kjent med syklistene og sykkelsporten. Er vi i lag og snakker sammen, så oppnår vi mye mer.