Norsk Totalforsvarsforum har som formål å styrke landets beredskap, og ønsker å hedre enkeltpersoner som går fram som forbilder innenfor beredskapsarbeid. Denne gangen gikk Beredskapsprisen 2020 til en harstadværing med lang erfaring innenfor forsvaret.

– Juryen mener derfor å ha funnet frem en meget god og verdig kandidat, og har gleden av å kunne tildele NTFs Beredskapspris 2020 i forsvarsrelatert sektor til kommandør Ronny Kristoffersen, heter det i juryens begrunnelse.

Sikret beredskapen under pandemien

Juryen har lagt vekt på at Kristoffersen i sitt arbeid har vist sterkt engasjement, nytenkning og mener han har vært en av drivkreftene til å opprettholde beredskapen under koronapandemien i Norge under sin stilling som sjef for rekruttskolen på Madla.

– Den 12. mars 2020 stengte Norge ned for første gang. Noen uker senere skulle rekruttskolen ved KNM Harald Haarfagre på Madla ta i mot 1 000 rekrutter. Det ble raskt konstatert at skolen ikke kunne gjennomføres som normalt grunnet pandemien, men det var også klart at den ikke kunne stenge da sjefen mente at det er særdeles viktig å opprettholde styrkeproduksjonen både i fred, krise og krig. De vernepliktige er grunnmuren og bærebjelken i det norske Forsvaret ble det uttalt.

Her valgte rekruttskolen å etablere en ny modell for hvordan man kunne gjennomføre rekruttskolen på til tross for nedstengningen av Norge. Dette sikret opprettholdelsen av styrke produksjonen i Forsvaret.

– Juryen har latt seg imponere over den nytenkingen og det engasjementet som prisvinneren utviste på Madla under pandemien og ved det sørget for å opprettholde styrkeproduksjonen. Det er beredskap.

Et forbilde for andre

Juryens begrunnelse nevner også at det står stor respekt av Kristoffersen for måten han har håndtert sine utfordringer som følge av tjenestegjøringen i INTOPS i Afghanistan der han ble skutt.

– Han har etter den hendelsen mottatt Krigsmedaljen for såret i strid. Det å stå åpent frem og delt sine erfaringer er meget prisverdig sier juryen. Vedkommende sitter i dag i styret i SIOPS (Skadde I Internasjonale Operasjoner), og er en meget brukt foredragsholder.

Se bildene fra folkefesten i sentrum