Etter å ha mottatt avskjedssøknad fra Erna Solbergs regjering tirsdag 12. oktober, innvilget Kongen søknaden i et statsråd på Slottet i dag kl. 10.00, med virkning fra i dag kl. 12.00. Samtidig ble Jonas Gahr Støres regjering utnevnt, med virkning fra i dag kl. 12.00.

I statsråd i dag kl. 10.00 fikk også regjeringen Solbergs statssekretærer avskjed med virkning fra i dag kl. 12.00, mens de politiske rådgiverne fra samme tidspunkt har fått avskjed av Statsministerens kontor.

I statsråd på Slottet i dag kl. 12, der Støres regjering møter for første gang, vil de nye statsrådenes ansvarsområder bli fastsatt. Statssekretærer blir også utnevnt.

Den nye regjeringen er utgått av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Den har følgende medlemmer:

Statsminister: Jonas Gahr Støre (61), Oslo (Ap)

Ministrene for de ulike departementene blir:

Statsråd Trygve Magnus Slagsvold Vedum overtar styret av Finansdepartementet.

Statsråd Hadia Tajik overtar styret av Arbeids- og sosialdepartementet. I tillegg overtar hun styret av Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet, herunder ansvaret for behandlingen av statsborgersaker etter statsborgerloven i Utlendingsdirektoratet, og ansvaret for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Statsråd Ola Borten Moe skal ha ansvaret for regjeringens politikk knyttet til forskning, høyere utdanning, fagskoler, generell kompetansepolitikk og utdanningsstøtte i Kunnskapsdepartementet. Statsråd Borten Moe skal ha ansvaret for følgende underliggende etater: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Statens lånekasse for utdanning, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, Norges forskningsråd, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning og Vea – Norges grønne fagskole. I tillegg skal statsråd Borten Moe ha ansvaret for de statlige institusjonene i universitets- og høyskolesektoren, samt Norsk utenrikspolitisk institutt.

Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran skal ha ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Statsråd Skjæran skal ha ansvaret for underliggende etater og tilknyttede virksomheter på fiskeri- og havbruksområdet.

Statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim skal ha ansvaret for utviklingssaker i Utenriksdepartementet, herunder for det utviklingspolitiske arbeidet utenfor OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan. Statsråd Tvinnereim skal også ha ansvaret for utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer samt etatsstyringen av Norad, Norec og oppfølgingen av Norfund.

Statsråd Anniken Scharning Huitfeldt overtar styret av Utenriksdepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.

Statsråd Odd Roger Enoksen overtar styret av Forsvarsdepartementet.

Statsråd Espen Barth Eide overtar styret av Klima- og miljødepartementet.

Statsråd Kjersti Toppe overtar styret av Barne- og familiedepartementet.

Statsråd Bjørn Arild Gram overtar styret av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statsråd Jon-Ivar Nygård overtar styret av Samferdselsdepartementet.

Statsråd Marte Mjøs Persen overtar styret av Olje- og energidepartementet.

Statsråd Ingvild Kjerkol overtar styret av Helse- og omsorgsdepartementet.

Statsråd Anette Trettebergstuen overtar styret av Kulturdepartementet.

Statsråd Jan Christian Vestre overtar styret av Nærings- og fiskeridepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Bjørnar Selnes Skjæran.

Statsråd Tonje Brenna overtar styret av Kunnskapsdepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Ola Borten Moe.

Statsråd Sandra Konstance Nygård Borch overtar styret av Landbruks- og matdepartementet.

Statsråd Emilie Enger Mehl overtar styret av Justis- og beredskapsdepartementet.

Følgende utnevnes til statssekretærer:

Kristine Joy Nordenson Kallset, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre

Astrid Scharning Huitfeldt, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre

Wegard Håkon Harsvik, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre

Thomas Boe Hornburg, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre

Tale Benedikte Jordbakke, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre

Siri Storstein Hytten, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre

Anne Marie Aanerud, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre

Andreas Bjelland Eriksen, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre

Lars Erik Bartnes, statssekretær for finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum

Erling Emil Laugsand, statssekretær for finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum

Lars Vangen, statssekretær for finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum

Erlend Trygve Grimstad, statssekretær for finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum

Lotte Grepp Knutsen, statssekretær for finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum

Maria Schumacher Walberg, statssekretær for arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Truls Aronsen Wickholm, statssekretær for arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Nancy Herz, statssekretær for arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Vidar Ulriksen, statssekretær for fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran

Bjørg Sandkjær, statssekretær for utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Eivind Vad Petersson, statssekretær for utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt

Finn Henrik Thune, statssekretær for utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt

Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær for klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Trine Fagervik, statssekretær for barne- og familieminister Kjersti Toppe

Ole Gustav Narud, statssekretær for kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Kjersti Bjørnstad, statssekretær for kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Nancy Charlotte Porsanger Anti, statssekretær for kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Mette Gundersen, statssekretær for samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Amund Vik, statssekretær for olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Karl Kristian Bekeng, statssekretær for helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Gry Haugsbakken, statssekretær for kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Halvard Ingebrigtsen, statssekretær for næringsminister Jan Christian Vestre

Janicke Andreassen, statssekretær for næringsminister Jan Christian Vestre

Kristina Torbergsen, statssekretær for kunnskapsminister Tonje Brenna

Halvard Hølleland, statssekretær for kunnskapsminister Tonje Brenna

Wenche Karen Westberg, statssekretær for landbruks- og matminister Sandra Konstance Nygård Borch

Astrid Bergmål, statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl