Denne kommentaren ble først publisert av iHarstad 7. april 2021.

Tirsdag sprakk nyheten om at Vizuelli AS i Harstad legger ned driften.

Vizuelli startet opp i 1982, da som Trykksentralen. Men firmaet har aner helt tilbake til 1932, da Alf Johannessen etablerte eget trykkeri i «Abeidersamfundet» i Storgata: Johannessens Akcidenstrykkeri. Ifølge Lokalhistoriewiki (kilde Gunnar Reppen) fant trykkeriet en nisje i produksjon og salg av offentlige blanketter.

I 1964 flyttet Johannessens Akcidenstrykkeri til egen forretningsgård i Storgata 29. Bedriften hadde da rundt sju medarbeidere. Gunnar Reppen, Torbjørn Loholt og Tore Johnsen startet Trykksentralen AS i 1982. De kjøpte både maskiner og størstedelen av kundeporteføljen da Johannessen la inn årene.

Røde tall

Trykksentralen investerte i avanserte kopi- og fotografiske reproduksjonstjenester. På få år vokste antall ansatte til over 20.

– De store maskinene og mørkeromene for reproduksjonsfotograferingen krevde større plass, og allerede i 1986 bygde bedriften et 1.375 kvadratmeter stort forretningsbygg i Harstadbotn, skriver Gunnar Reppen i Lokalhistoriewiki.

I 2002 ble navnet Vizuelli for å synliggjøre at bedriften satset mer på visuell kompetanse enn tradisjonell trykkerivirksomhet. Ivar Kristoffersen, Jan-Arne Kristiansen og Torbjørn Loholt ble eiere, som de fortsatt er den dag i dag. Og bedriften holder fortsatt til i Harstadbotn når siste åndedrag skal trekkes.

I 2014 hadde Vizuelli 14 medarbeidere, den senere tid har de vært ni. Regnskapene for de siste årene forteller at omsetningen har sunket, med unntak for 2018, og at det har vært drevet med underskudd de tre siste årene.

Trykkeri-by siden 1887

Harstad har alltid vært en by preget av sterke bedrifter innen grafiske tjenester og trykkeri. Det første trykkeriet ble etablert i 1887, P. O. Klinges Trykkeri, for å trykke Senjens Tidende. Harstad Tidendes trykkeri ble etablert i 1900. Senere kom blant andre Aas & Søns Boktrykkeri og Handelstrykkeriet. Listen over trykkerier i Harstad teller i alt svimlende 24 trykkerier frem til dags dato, med Polaris Trykk og Vizuelli som de sist etablerte på listen.

I 2021 er etterlevningene etter trykkeriene blitt reklamebyråer eller grafiske produksjonsbedrifter. I dag har vi blant andre Chili, Anew Branding, Amedia Ressurs, Scanmark og Rekmont i Harstad. Totalt er det over 100 arbeidsplasser i bransjen, der Amedia Ressurs på Mercur er desidert størst med rundt 40 ansatte.

1.000 jobber borte - 1.000 nye

Den digitale tidsalder bare skrider fremover i enorme kvantesprang. En bedrift som Vizuelli, som frem til i dag har satset på alt fra trykksaker til kommunikasjon, foto og utsmykking på print og digitale flater, har gapt høyt. Og konkurransen både fra andre bedrifter i Harstad og bedrifter på nett er stor. På toppen skulle man altså siden mars 2020 bale med en pandemi.

Den grafiske bransjen er blant bransjene som har vært gjennom store omstillinger. Verden blir stadig mer sammenvevet gjennom raskere og friere flyt av varer, tjenester og informasjon.

I NHO-rapporten Fremtidens arbeidsliv heter det at både bedrifts- og arbeidsmarkedet alltid har vært preget av betydelig dynamikk. Bedrifter legger ned eller starter opp, opp- og nedbemanner og endrer produktspekter og kompetansebehov. I Norge blir det hver virkedag etablert rundt tusen nye jobber (SSB 2015), mens nesten like mange forsvinner. Et høyt omstillingstempo kan i seg selv være et sunnhetstegn, i hvert fall om det går hånd i hånd med lav arbeidsledighet.

Vi trenger dem

I dette bildet er det gledelig at daglig leder Dan Olsen i Vizuelli i dag antyder at det finnes planer om en re-start, en ny vår for et byrå. Akkurat hvordan det blir, vet vi ikke mye om. Ei heller om det blir på Tunneset. Men ingenting ville være mer gledelig for Harstads stolte trykkeri- og grafiske historie enn om en smart gjeng fra Harstadbotn klarer å videreføre et selskap i én eller annen form. Det blir ingen satsing på offentlige blanketter. Ei heller fotografiske reproduksjonstjenester. Det blir fulldigitalt. Det er der fremtiden ligger for dyktige grafikere. Og vi trenger dem, også i 2021!

Kilder:
Reppen, Gunnar: Trykkerier og aviser i Harstad. 2007.
Lokalhistoriewiki Harstad. Trykkerier i Harstad.
Lokalhistoriewiki Harstad. Vizuelli AS.
Vizuelli.no