Fra og med fredag vil ikke lenger Kystruten (Hurtigruten og Havila Kystrute) benytte Larsneset nord som anløpssted. Dette skyldes anleggsarbeid med bygging av ny havn.

Nytt anløpssted er ved Larsneset sør. All trafikk til og fra Kystruten går gjennom Hvedings gate. Endringen er midlertidig,

Alle eventuelle spørsmål bes rettet til havnevakta.

RETTELSE: I en tidligere versjon av saken sto det at anleggsarbeidet skyldtes byggingen av Arena Larsneset. Dette ble korrigert kl. 13:46.