– Dette er ren snø, og det er lite miljøgifter som følger med. I tillegg er det kort kjørevei for lastebilene. Så det er en effektiv og miljøvennlig måte å bli kvitt snømengdene på. Største utfordringen er støy, og vi prøver å unngå å bråke mer enn nødvendig, sier kommunikasjonssjef i Harstad kommune, Øivind Arvola.

En rapport fra 2015, viser at snø som tippes i sjøen i sentrum ikke fører til økt konsentrasjon av miljøgifter, melder Harstad kommune.

Snøen fra sju utvalgte steder ble analysert for organiske miljøgifter og tungmetaller. Stedene skulle være representative for ulik trafikkbelastede veier i Harstad for å estimere tilførsel av miljøgifter til havnebassenget med dagens praksis av snødumping. Seks av stedene ble valgt ut for å representere noen av de mest trafikkbelastede områdene i byen. Folkeparken ble i tillegg valgt ut for å få referanseverdier for hva som er ikke-forurenset snø i kommunen.

– Det ble hentet snø som hadde ligget i to uker. Dette er eldre enn det som kommunen tipper i sjøen. Med dagens praksis for brøyting og rydding av snø, brukes det cirka en uke til å fjerne snøen fra veiene og fortau. Det vil si at snøen som ble analysert i 2015 potensielt har høyere konsentrasjoner av forurensning enn det som egentlig dumpes, sier Øyvind Markussen, fagkoordinator ved drift- og utbyggingstjenesten i Harstad kommune.