Evnen til å meddele tanker, ideer og følelser ved hjelp av lyder er en så spesiell og grunnleggende egenskap at en svikt i denne evnen er et betydelig sosialt handikap. I Harstad er det hjelp å få.

I august i fjor startet Hilde Amundsen Gyltnes Harstad Logopedtjeneste. Knapt et halvt år senere er firmaet gjort om til aksjeselskap og en økende andel personer med språkvansker tar kontakt.

– Jeg møter veldig mange personer som er i en sårbar situasjon. Det spiller ingen rolle om du er gammel eller ung. Hvis du har problemer med å kommunisere så kan livet bli tøft.

Givende jobb

– Det å hjelpe mennesker med å få tilbake evnen til å kommunisere er en veldig givende jobb.

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere. Den logopediske oppfølgingen kan bestå av utredning, behandling og veiledning.

Hun har hjulpet mange gjennom de siste 20 årene. Enten de lider av sykdommer som påvirker språk: Som parkinson og afasi, eller sliter med andre taleutfordringer som stamming, løpsk tale eller lignende.

Det er ikke bestandig en fasit med hvordan Gyltnes jobber med pasienten. Det kommer veldig an på hva utfordringen er og alderen.

– Jeg jobber mye direkte med pasienten, men har også veiledning med de som er nært knyttet til personen. Det kan være foreldre, lærere, barnehageansatte eller pårørende.

– Noen ganger holder det med bare noen få timer, mens andre ganger krever det tett oppfølging, over lengre tid, før problemene er rettet på.

Skal ikke sette begrensninger

For logopeden er det viktig å få frem at kommunikasjonsvansker i minst mulig grad bør sette begrensninger for hvordan man skal leve livet.

– Det er mange historier om kjente mennesker med talevansker, og det er veldig viktig å videreformidle dem. Derfor er det veldig fint de gangene kjendiser står frem med sine problemer.

I flere år jobbet Gyltnes med PPT- tjenesten i Harstad. Der hjalp hun skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseheving for å legge opplæringa og barnehagetilbudet bedre til rette for barn med særlige behov.

Nå jobber hun bredere med alle som har behov. I begynnelsen av fjoråret ble også reglene forandret slik at også leger i tillegg til spesialister kan henvise pasienter til privatpraktiserende logopeder.

Gir økte muligheter

– For de private er det selvsagt positivt. Det gir økte muligheter. Jeg har også inngått avtale om direkte oppgjør med helseøkonomiforvaltningen (HELFO) slik at de som ikke får logopedisk oppfølging gjennom det offentlige vil kunne få oppfølging og undersøkelse dekket gjennom Folketrygdloven.

– Det har vært veldig spennende å starte opp for seg selv og hverdagen er mye mer uforutsigbar. Nå må jeg også drive markedsføring. Ved å drive egen praksis har jeg ikke tryggheten ved å tilhøre et fagmiljø. Da er det fint å ha både lang og variert erfaring i logopedyrket.

Fra kjelleren i eneboligen sin i Jørns gate tar hun imot pasientene, men mesteparten av tiden er hun ute på farten.

– Det har vært en bratt læringskurve. Mye av det administrative har jeg satt bort til regnskapsfører, men nå må jeg selv nå ut til kundene. Selv om det nå er åpent for at fastleger kan henvise pasientene til det private, tar det litt tid for å få slikt innarbeidet, avslutter bedriftseieren.