Denne onsdagen var Line Rustad fra Voksenpsykiatrisk poliklinikk invitert for å snakke litt om psykisk helse, med spesielt fokus på de utfordringer som innvandrere står overfor.

Usikkerhet og farlige situasjoner

– Det spesielle er at de har migrasjonen med seg, men ellers opplever de samme psykiske lidelser som alle andre mennesker, sier Line Rustad.

Hvordan kan det å migrere påvirke den psykiske helsen vår?

– Det er mange hendelser som kan skje. Først og fremst det med usikkerheten. Du vet ikke hvor du skal, eller hvor du kommer. Og så kan du oppleve å bli satt i leire, og være der i mange år. Den usikkerheta skaper mange bekymringer, for alle vil jeg si.

I tillegg er man utsatt for en rekke farlige situasjoner som flyktning under en lang migrasjon. Rustad nevner menneskehandel som en stor fare, og den utsatte situasjonen som enslige barn har under en flukt.

– Og så er det sånn at noen tar fly én time, mens andre bruker flere år på å migrere, sier Rustad.

Flere har behov

Når du så endelig har kommet fram til en trygg havn, vil de fleste også kjenne på et savn. En hjemlengsel.

– Da kommer for mange, i min erfaring, en veldig skam. De har endelig kommet til trygghet, men så lengter de hjem – en lengsel vi jo alle kan kjenne oss igjen i – men de er avsondret og kan ikke dra hjem. Og så kommer den dårlige samvittigheten, og følelsen av at man er utakknemlig, sier Rustad.

Hun opplever at terskelen for å ta kontakt med Voksenpsykiatrisk klinikk er veldig høy, men sier det er vanskelig å si noe konkret om hvorvidt den terskelen er større for innvandrere.

– Jeg tror nok det er flere som har behov enn de som kommer til oss, dessverre.