– Den siste tiden har strømprisene vært svært høye. Folk flest er avhengig av mye strøm i hverdagen. Derfor betyr økte priser på strømmen at folk flest må betale mye mer for sitt vanlige strømforbruk, skriver Eilertsen.

– Når strømprisene øker mye, rammer dette aller hardest de av oss som har lavest inntekt. Småbarnsfamilier, minstepensjonister og uføre, som allerede snur og vender på hver eneste krone for å få endene til å møtes, vil særlig merke de høye strømprisene.

Eilertsen skriver at en stor andel av strømregningen er nettleien til nettselskapet, og at denne er lik hele året, uavhengig av strømpris.

– På den ene siden rår ikke kommunestyret over strømprisen; denne er markedsstyrt og påvirkes av tilbud og etterspørsel i flere europeiske land. På den andre siden er Harstad kommune en betydelig eier i Nordkraft-konsernet, og styrelederen kommer fra Harstad kommune. Derfor kan kommunestyret bruke muligheten som ligger i kommunens innflytelse som eier for å få redusert nettleien.

Spørsmålene til ordføreren er:

1. Mener ordføreren det vil være fornuftig av Hålogaland Kraft Nett å redusere nettleien i tiden fremover?
2. Vil ordføreren ta et initiativ overfor styret i Nordkraft-konsernet med sikte på å få redusert nettleien?