Til tross for en liten nedgang i forrige uke er det fremdeles høyt smittetrykk i Tjeldsund. Det melder kommunen mandag.

  • Positive PCR-tester registrert ved utgangen av uke 9: 86
  • Positive PCR-tester registrert ved utgangen av uke 8: 106

– Reelt smittetrykk er høyere, side mange velger å ikke ta bekreftende PCR-test, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Som følge av økende smittetrykk merker kommunen økt fravær blant ansatte, fordelt på de fleste av enhetene.

– Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med tiltak for å begrense virkning på tjenestene og tjenesteproduksjonen. Omdisponeringer av personell, nedjusteringer av tjenester og eventuelle andre akutte tiltak for å sikre samfunnskritiske tjenester og funksjoner kan være blant tiltakene.

Færre blir vaksinert

Også innenfor helse- og omsorgssektoren er det stort sykefravær, og nedtrekk av tjenesten vurderes. Liv og helse vil bli prioritert. Ellers er tempoet i vaksineringen redusert siden færre bestiller time eller møter opp på drop-invaksinering:

– Dette gjelder både for dose 3 samt oppstart på vaksinasjonsløpet. Av dem over 18 år som har tatt dose 2, gjenstår 578 personer for å ta dose 3.

333 personer over 18 år har ikke startet vaksinasjonsløpet.

– Vaksinen, inklusive «boosterdosen», dose 3, har mye å si for hvor alvorlig sykdomsforløpet kan bli for den som er smittet, understreker kommunen.

Status akkurat nå

Antall vaksinerte over 18 år i Tjeldsund 07.03.2022:

Type

Antall

Dose 1

3133

Dose 2

3085

Dose 3

2507