Det brenner for ofte i søpla vi kaster fra oss i Harstad-regionen. Dette skyldes ofte at batterier som ikke blir sortert ut og håndtert riktig tar fyr. Ett eneste lite batteri er nok til å starte en brann, og nesten 80 prosent av brannene på gjenvinningsanlegg med kjent årsak skyldes faktisk feilsorterte batterier og småelektronikk med batterier.

– Brannene oppstår i hovedsak når batterier og småelektronikk feilaktig havner i restavfallet eller en av de andre fraksjonene, sier André Christensen, daglig leder i HRS Miljø.

Bedre sortering, kunnskap og bevissthet i både husholdninger og hos næringslivet er helt nødvendig for at mengden feilsorterte batterier og branner reduseres.

Innfører avviksgebyr for næringskunder fra 15. oktober

Som et tiltak for å redusere brannrisikoen innfører nå HRS et avviksgebyr på 10.000 kroner for feilsorterte batterier som havner i andre avfallsfraksjoner. Avviksgebyret gjelder næringskunder.

– Vi håper at gebyret skal virke preventivt, slik at brann- og sikkerhetsrisikoen for våre anlegg, ansatte og samfunnet rundt reduseres kraftig, sier Christensen.

Batterier er farlig avfall

Brukte batterier, både litium og tradisjonelle, forårsaker ofte tilløp til brann ved avfallsmottakene rundt om i landet. Årsaken er trolig at verken næringskunder eller private husholdninger er klar over at disse kan ta fyr når de kvernes sammen med annet avfall.

– Et lite litiumbatteri i et leketøy kan være nok. Havner dette i restavfallet eller papiravfallet for eksempel så kan det fort gå galt, sier Christensen.

Batterier skal derfor sorteres og leveres inn som farlig avfall.

– Det er strengt forbudt å kaste batterier, elektriske og elektroniske produkter sammen med annet avfall. Det kan føre til brann hjemme hos deg selv, på kontoret, under transport og inne på avfallsanleggene, legger han til.

Ifølge HRS er det enkle tiltak vi som forbrukere kan gjøre for å hindre brann.

  • Sørg for at batterier ikke blir kastet sammen med restavfallet
  • Skaff en egen oppsamlingsenhet til batterier
  • Teip polene for å unngå gnistdannelser
  • Lever batteriene til et avfallsselskap/miljøstasjon eller en forhandler

Visste du at småbatterier finnes i følgende produkter?

Syngende bursdagskort, blinkende joggesko, elektriske tannbørster, spillkonsoller, telefoner, smartklokker, røykvarslere, bombrikker med mer.