4.mars 2020 stengte Svea-Nord-gruva for godt, og over hundre år med gruvedrift gikk dermed inn i historiebøkene.

Arbeidet med å rydde området er godt i gang, og det har blitt stemplet som et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge noensinne.

«Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell» går ut på å fjerne alle spor av moderne gruvedrift i området. Alt av infrastruktur, avfall, veier og bygninger fjernes, og når arbeidet er ferdig skal isbreene og fjellsidene fremstå upåvirket. Området skal med andre ord tilbakestilles til moder jord.

HRS bistår i arbeidet

Oppryddingsarbeidet som har vært inndelt i flere faser, gikk denne sommeren inn i andre og siste fase. I denne fasen skal HRS bistå arbeidet.

– Alt avfallet skal inn til oss. Det er snakk om ca 5000 tonn med avfall totalt, fra 50 små og store rivningsobjekter. Blant disse mengdene finner vi 1500 tonn med jern. Dette er helt klart en stor avtale for oss, sier André Christensen, konstituert daglig leder i HRS Miljø AS.

Det er Store Norske som er byggherre for prosjektet. De har inngått en avtale med Hæhre Entreprenør, som igjen har inngått et samarbeid med HRS. Hæhre besørger transport til fastlandet, mens HRS sørger for at alt avfallet gjenvinnes.

– Det var faktisk helt tilfeldig at vi kom i kontakt med de. Men kjemien og samarbeidet satt fra dag én. Hæhre er i likhet med oss opptatt av høy sorteringsgrad. På dette prosjektet er målet å ha en sorteringsgrad på hele 95%, og det skal vi få til, sier Christensen.

6,5 kilometer plastrør får nytt liv

Blant avfallsmengdene finner vi også ca 900 tonn med plastrør. Legger man disse på rekke og rad vil de utgjøre ca 6,5 kilometer. Christensen tror at en av årsakene til at nettopp HRS fikk det prestisjefylte oppdraget er fordi de hadde gode løsninger for hvordan disse kan gjenvinnes.

Parallelt med Svea-prosjektet har nemlig HRS også inngått en avtale med Oceanize. En liten bedrift på Ottersøya som har tatt opp kampen mot et stort miljøproblem: plastavfall fra havbruk- og landbruksnæringen. Nyere forskning viser at nasjonal behandling av plastavfall er den eneste bærekraftige løsningen, og Oceanize jobber for at plastavfall som oppstår i Norge skal behandles i Norge.

– Hos Oceanize blir plastrørene materialgjenvunnet, uten at vi må sende de ut av landet. Det bidrar til nasjonal verdiskapning og en betydelig reduksjon av plastproblemet. Det er jo vinn-vinn for alle, avslutter Christensen.