Mandag i denne uken oppsto en vannlekkasje på Fenes. Arbeidet med å lokalisere lekkasjestedet har vært krevende. Det skyldes både ledningsanleggets oppbygging med får avstengingsmuligheter og lange ledningsstrekk utenfor veg, sammen med vanskelige vær og arbeidsforhold, tele med mer. Det skriver Harstad kommune på sine hjemmesider.

De berørte husstandene skal i all hovedsak være fritidsboliger i området Fenes/Båtvika. Det forteller Kjell Nylund, driftsingeniør i Harstad kommune.

– Men det er også noen få fastboende som er rammet av lekkasjen. Til dem har vi kjørt ut drikkevann for å avhjelpe, og det står også en vanncointainer der som de kan benytte seg av. Ledninga det er snakk om er ei avstikkerledning som går til Fenes/Båtvika. Men Fenes ellers har vann, og det har også Sandsøy og Bjarkøy, sier Nylund.

–Før graving kan iverksettes er det påkrevd å få påvist kabler. Det har ikke lykkes kommunen å få ekstern leverandør til å utføre påvisning før helga, og selve gravearbeidet må derfor utsettes til dette er gjort. Det understrekes at påvisning av strømkabler, breiband og telekabler ikke kan gjøres før man har et avgrenset område, altså at man vet ca hvor lekkasjepunktet er, skriver kommunikasjonsansvarlig Øivind Arvola.

– Kommunes rørlegger har derfor valgt å lage en provisorisk avstenging like før krysset Fenesveien/Båtvika og har satt på vannet fram til denne.

Kommunen melder videre at de satser på at kabelpåvisning blir utført tidlig mandag, etterfulgt av gravearbeid. Abonnentene som er tilkobla ledningen i Fenesveien kan forvente korte avbrudd i vannforsyningen forbindelse med reparasjonen.

– Vi håper at den langvarige lekkasjesituasjonen snart skal være over, skriver Arvola til sist.

-