Gå til sidens hovedinnhold

– Hvordan kan noen påstå at budsjettene kuttes? Virkeligheten er noe helt annet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leserinnlegg: Eldreomsorg - vår felles utfordring

Den aller største delen av kommunens innsats handler om tilbud til eldre og funksjonshemmede. I årene som kommer må denne innsatsen økes betydelig. Ingen politikere i Harstad er uenig i det.

Den store utfordringen er hele tida hvor pengene skal hentes fra. Budsjettene til helse-og omsorgssektoren har økt fra år til år. Jeg ble faktisk overrasket da en svært oppegående eldre person nylig sa til meg: Hvorfor er det alltid tilbudet til de eldre som skal kuttes? Hvorfor er det alltid budsjettene til eldreomsorg som skal kuttes?

Hvor kommer en slik oppfatning fra? Det er faktisk det motsatte som er virkelighet. De seinere årene har budsjettrammene til helse- og omsorg økt betydelig. Harstad kommune øker år etter år sin innsats innenfor helse-og omsorgtjenester. I tillegg har forbruket vært betydelig større enn det som var avsatt.

Dette skjer på tross av at Harstad kommune bruker betydelig mer penger på slike tilbud enn det andre sammenlignbare kommuner gjør. I 2019 var budsjettet for helse-og omsorgstjenester på 574 millioner. Regnskapet viste 618 millioner. Regnskap for 2020 (siste år) viser at vi har brukt 651 millioner. Ei økning fra budsjett 2019 på 77 millioner kroner. Og ei økning fra regnskap 2019 til regnskap 2020 på 33 millioner. Hvordan kan noen da påstå at budsjettene kuttes? Virkeligheten er noe helt annet.

Men tallene forteller ikke at alle har det bra og får den hjelpen de trenger. Det er fortsatt for mange som trenger mer omsorg og hjelp enn det de får. De trenger mer- og de fortjener mer. Er vi villige til å betale for det? Eller skal vi fjerne eiendomsskatten på 86 millioner kroner - slik FrP har foreslått?

Kommunedirektørens beregninger viser at antall eldre over 67 år vil øke med 1469 personer fram mot 2040. Allerede om 8 år - i 2030 vil vi være 815 flere. Samtidig vil det i 2030 være 584 flere innbyggere over 80 år. 584!

Jeg vil forhåpentligvis være en av dem. Selv om mange 80-åringer nå er betydelig friskere enn de tidligere var, vil økningen måtte føre til en kraftig økning av innsatsen i eldreomsorgen. Om bare halvparten av disse - 442- trenger helse og omsorgstjenester er det lett å se for seg en stor økning i antall kommunalt lønnede omsorgsarbeidere.

Det kommer ikke til å være på tale å redusere budsjetter og innsats, men tvert imot å øke innsatsen betydelig. Og den store utfordringen blir - uansett hva slags politikere som styrer og regjerer: Hvor skal pengene hentes?

Kommunenes økonomi må styrkes - ikke reduseres med 86 millioner slik FrP stadig foreslår. Det er å narre folk. Ingen ting er viktigere enn en verdig eldreomsorg. Eldre og funksjonshemmede fortjener det.

Les også

Skal omstille for 40 millioner: – Ikke vær redd og sint, tryggheta skal bestå

Les også

Se 9-punktslista for omstilling i helse og omsorg - og 19 årsverk i skolen forsvinner