Vi har hatt åtte år med en regjering som har prioritert de rikeste i landet. En Arbeiderpartiledet regjering vil satse på fellesskapet, og ikke på privatisering og skattekutt for de rikeste. Nå er det vanlige folk sin tur. Og hva mener vi så med det? Jo vi tenker på alle de som har vanlige jobber og spesielt på de som ikke har en jobb, eller som jobber deltid. Vi tenker også på folk med helseproblemer, kronikere og fattige barn osv.

Mennesker som står uten arbeid, er uføre eller aleneforsørger opplever større vansker. Det skal ikke være sånn at barn ikke får delta i fritidsaktiviteter, eller kan dra i bursdag på grunn av at foreldrene ikke har penger. Og det skal heller ikke være sånn at foreldre må vrenge pengeboka for å kjøpe barnet sitt briller eller tannregulering. Alt for mange barn lever i lavinnteksfamilier, og det beste vi kan gjøre er at stat og kommune sammen skaper et fellesskap som ivaretar alle. Arbeiderpartiet ønsker å redusere barnehageprisen, doble fagforeningsfradraget, øke pendlerfradraget, halvere fergeprisen og sist men ikke minst ønsker vi at de som mottar arbeidsavklaringspenger skal få forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet. Vi har gang på gang sett at høyre, KRF, Venstre med hjelp av FRP også har kuttet i viktige tilbud til kronikere. Jeg kan ikke se at det er noen andre grunner til disse uforståelige grunner til disse kuttene, enn at de finansierer skattekuttene til de rikeste. Tar vi feil, må vi få vite hva begrunnelsen er.

En kommune kan ikke rette opp dette alene, og vi er avhengig av en ny kurs og en ny regjering. Arbeiderpartiet vil styrke fortrinnsretten til økt stilling og retten til heltid i loven, og videre invitere partene i arbeidslivet til en storstilt felles satsning. Og sist og ikke minst vil Arbeiderpartiet styrke kommuneøkonomien betraktelig, slik at kommunene har mulighet til å satse på økt bemanning og flere heltidsjobber.