Daglig leder Knut Eirik Dybdal i Arctic Race og Norway, gleder seg over vedtaket i fylkesutvalget, og lover Trøndelag god synlighet i tv-sendingene som overføres til 190 land.

– Nord-Norge og Trøndelag er gode naboer, og vi er glade for at vi får muligheten til å dele arrangementet med Trøndelag neste år. Vi gleder oss til å formidle alt det flotte Trøndelag har å by på, ut i verden, sier Dybdal.

Leder i hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune, May Britt Lagesen, er svært begeistret over vedtaket i fylkesutvalget. Hun mener det betyr en stor folkefest i flere kommuner kommende sommer, men vektlegger også mulighetene arrangementet skaper for næringslivet i regionen.

– Dette utgjør en fantastisk mulighet for samfunnsoppdraget vårt, der vi ser merverdier i store internasjonale arrangementer, sier Lagesen.

Samarbeid om profilering

Avtalen med Trøndelag innebærer at Arctic Race of Norway skal samarbeide med involverte kommuner og Trøndelag fylkeskommune om profilering av regionen og ulike aktiviteter innen kultur- og næringsliv. Blant annet skal det utarbeides en egen profileringsstrategi for Trøndelag, slik at Trøndelag får mest mulig igjen for arrangementet.

Arctic Race of Norway starter nå planleggingen av traseene for neste års etapper gjennom de to fylkene.

– Vi ser først og fremst på det sportslige, men vi vil selvsagt også ha et blikk på det Trøndelag og Nordland byr på av opplevelser for TV-seerne i de 190 landene som TV-bildene sendes ut til, avslutter Dybdal.

Skal skape verdier sammen

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland fylkeskommune synes det er bra at Nord-Norge i 2022 kan dele Arctic Race of Norway med nabofylket i sør.

– Vi har mye til felles, og ved å samarbeide om et stort internasjonalt idrettsarrangement, kan vi skape verdier som kommer folk og virksomheter i både Nord-Norge og Trøndelag til gode, sier Norvoll.