6. desember arrangerer Heimevernet «uniform på jobben-dagen» for andre gang. Dagen, som er frivillig å delta på, er for alle som tilhører Heimevernet og som har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsplass til å bære uniformen på jobb.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet. Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, som er sjef for HV.

– Heimevernet ønsker å være synlig i lokalsamfunnet. Vi vil vise frem at vi er 40 000 soldater og befal spredt over hele landet, og at vi tilhører alle samfunnslag og alle yrkesgrupper.

6. desember markeres 75-års jubileet til Heimevernet. I den anledning arrangeres uniformens dag, og UiT-rektor Dag Rune Olsen oppfordrer alle studenter og ansatte som er tilknyttet HV til å stille i uniform, hvis de ønsker og har mulighet til det.

– Heimevernet er en nasjonal beredskapsressurs og mange av våre studenter og ansatte er også HV-soldater deler av året. Vi anerkjenner den ressursen dette utgjør og som en stor offentlig aktør er vi opptatt av å støtte opp under dette arbeidet, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet til egen nettside.

Les også

Redaktør Jan-Eirik fikk den alvorlige beskjeden: – Jeg lever i nuet

Også NHO støtter uniform på jobben-dagen, og oppfordrer ansatte som er i HV-tjeneste om ikle seg HV-uniform til, fra og på jobb denne dagen.

En av de som har erfaring fra uniform på jobben-dagen er NHOs regiondirektør i Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen. I fjor stilte han på jobb i uniform, og det ble godt mottatt.

– Jeg må innrømme at jeg først syntes det virket litt rart og kleint da meldingen om uniform på jobben-dagen, kom. Men tanken vokste i meg, ikke minst etter flere oppfordringer om at vi som landets største arbeidsgiverorganisasjon, bør gå foran. Beredskap- og forsvarsevnen vår i fred, krise og krig, det er oss. Vi som bor i dette landet. Mange av oss bidrar gjennom innsats i Heimevernet. Vi er i hele landet. Vi er vanlige folk med vanlige jobber i alle bransjer, sektorer og deler av samfunnslivet. Ideen om «Uniform på jobben-dagen» handler nettopp om å synliggjøre denne nasjonale beredskapsressursen, sier Bjarmann-Simonsen på NHO sine nettsider.

Uniform på jobb-dagen

Arrangert for første gang i Norge 4. desember 2020.

Målet er å vise fram de 40.000 soldatene og befalene som er spredd over hele Norge, og at de tilhører alle samfunnslag og yrkesgrupper.

Frivillig å delta på for dem som tilhører Heimevernet, med tillatelse fra arbeidsgiver.

Ideen kommer fra det svenske Hemvärnet, som hadde sin første Uniform på jobb-dag i fjor. Sverige har igjen hentet ideen fra England, der reservister tar på seg uniformen én dag i året, og går på jobb.

Det er Nord-Hålogaland Heimeverndistrikt 16 (HV16) som har territorielt militært ansvar for Nordre Nordland og Troms.

(Kilde: Heimevernet)

Her kan du lese om Jonas Mäkitalo, som stilte i uniform på jobben i 2020 (Krever +Alt-abonnement).