– Vi har bosatt ganske mange personer, ja. Alle som ble fordelt til oss fra Imdi i første pulje, forteller Maria Bøgeberg ved Enhet for integrering og inkludering i Harstad.

– Så det har vært en travel sommer for vår del.

Flere er i jobb

Enheten har bosatt flyktninger mer eller mindre hver dag gjennom hele sommeren. Bøgeberg håper at de som har kommet hit føler seg godt tatt imot, og at de trives i Harstad. Noen av dem er allerede i jobb, og mange har meldt fra om at de er klar til å starte på norskopplæring.

– Det er en motivert gjeng. Flere har fått sommerjobber, så får vi se hvordan det går utover høsten. Vi har et veldig godt samarbeid med arbeidsgivere så langt, og det er en stor jobb som skal gjøres for at alle skal komme seg ut i jobb i Harstad.

Regjeringen har bestemt at de ukrainske flyktningenes introduksjonsprogram skal vært kortere enn normalt, slik at de raskere kommer seg ut i arbeidslivet og studier. Maria Bøgeberg håper derfor at arbeidsgivere som har behov for arbeidskraft, språkpraksisplasser eller praksisplasser generelt tar kontakt med enheten.

– Det er en aktiv gjeng med mye kompetanse, sier Bøgeberg, som håper arbeidsgivere biter på og er klare for å bidra.

Fortsatt behov for flere boliger

I tillegg er hun veldig fornøyd med samarbeidet de har hatt så langt med de private utleierne. Men siden det stadig kommer nye flyktninger til, er behovet for boliger fremdeles til stede.

– Er det noe annet dere ser behov for, av ting og utstyr?

– Nei, det har vi fått nok av. Det er boliger vi trenger.

– Røde Kors har vært ute og etterlyst flyktningguider. Vet du noe om behovet eller aktiviteten der?

– VI har tett kontakt med Røde Kors, men sommersesongen er prega av også mange frivillige har ferie. Men vi regner med at det tar seg opp til høsten, og oppfordrer folk til å ta kontakt med Røde Kors og melde seg som frivillig – så har vi nok mer enn nok av oppgaver til dem.

– Aldri bosatt så mange

Også i Kvæfjord har bosettingen gått radig. Flyktningkonsulent Nina Nupuk Johansen forteller at de har bosatt 21 av de 25 flyktningene de har fått forespørsel om å bosette. To leiligheter står klar – en tilhørende Kvæfjord eiendom som de har samarbeidet tett med, og én privat. Når disse to fylles opp regner hun med at de bikker 25 ukrainske bosatte flyktninger.

– Vi har bosatt veldig mange fra mottaket, og det har jo gjort det veldig enkelt. Men jeg har heller aldri opplevd å bosette så mange på så kort tid, forteller Johansen.

– Det har gått i full fart.

Hun opplever at flyktningene er fornøyde og finner seg vel til rette, og roser også den frivillige innsatsen som er lagt ned av befolkninga i bygda.

– Kvæfjord Røde Kors har jo virkelig blomstra denne perioden. De holder kafeen åpen og folk får jobbe der. Alt lå så godt til rette her, med dem, og med Gjøreredet, sier Johansen begeistret.

Roligere i Tjeldsund og Ibestad

I Tjeldsund har de også kommet i gang med bosetting. Et titalls flyktninger har blitt bosatt der i løpet av sommeren, kan fungerende rådmann Grete Jacobsen, til vanlig kommunalsjef for oppvekst og forebygging, fortelle.

– Bosettinga går greit, vi har boliger og et godt samarbeid med de frivillige.

Kommunen har sagt ja til å bosette 30 flyktninger, men har foreløpig ikke mottatt nye forespørsler fra Imdi.

Kommunedirektør Hildegunn Thode Dalsnes i Ibestad er kanskje på ferie, men bosettinga har hun likevel full kontroll over.

– Vi har bosatt to. De kom vel i slutten av mai, sier hun.

Også Ibestad har sagt ja til å bosette 30 stykker, og var også interessert i og villig til å etablere flyktningmottak.

– Så skal vi også bosette fire flyktninger i midten av september.