Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler iHarstad ut 100.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Vi opplever det som en viktig oppgave for oss som samfunnsinstitusjon å bidra med midler til dem som vil skape gode lokalsamfunn. Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør Morten I. Jensen hos iHarstad.

Første gang i Harstad

Dette blir tredje året på rad at Amedia inviterer lag og foreninger til å søke om midler, men første gang for iHarstad siden avisen kom ut første gang i april 2020. Både i 2020 og 2021 var det stor interesse, og det kom mange søknader. iHarstad regner med at det samme vil skje denne gangen.

– Samfunnet vårt er fortsatt preget av av pandemien og alt den medfører. I en slik situasjon oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier nyhetsredaktør Lars Richard Olsen.

Pengestøtten fra iHarstad inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Her kan dere søke

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Hvem som blir medlemmene i juryen blir snart klart. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai 2022.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad