Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler iHarstad ut 80.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Vi heier på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Det er en viktig oppgave for oss som en samfunnsinstitusjon i Harstad å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier ansvarlig redaktør Morten I. Jensen.

Også i år inviterer iHarstad lag og foreninger til å søke om midler. Forrige gang vi delte ut midler var det stor interesse. Vi regner med at det samme vil skje denne gangen, og at det vil komme inn mange søknader

Deler til sammen ut 25 millioner

– Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier Morten I. Jensen.

Pengestøtten fra iHarstad inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Frist 1. mars

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomité, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad