Det siste kvartalet har folketallet i Harstad steget fra 28.805 personer til 28.833. Økningen på 28 personer får kommunedirektør Hugo Thode Hansen til å smile.

Ikke siden 2018 har det vært så mange innbyggere i kommunen.

– Det er positive tall, sier han til iHarstad.

  • Så langt i 2022 har byens kvinner født 118 barn. 94 personer har så langt gått bort.
  • 75 personer har kommet fra utlandet til Harstad i 2022. 33 personer har flyttet ut fra Harstad til andre land.
  • Det er imidlertid fremdeles flere som flytter ut fra kommunen enn de som reiser den andre veien. 212 personer flyttet til andre steder i landet mot en innførsel på 196 personer.

– På rett vei

– Folketallet har økt jevnt og trutt de siste årene. Er økningen stor nok?

– Veksten viser at Harstad er på rett vei. Vekst er viktig fordi folketallet og befolkningssammensetningen har betydning for kommunens økonomi, og evne til å gi gode tjenester. Det gir også et signal om en by i fremgang. Vi har en jevn vekst, men ingen vekst smerter. Vi hadde tålt en sterkere vekst, sier Hansen.

– Er det mulig å snu trenden med større utflytting enn innflytting?

– Ja. Jeg tror det er viktig å se på de innenlandske flyttetallene i et lengere perspektiv enn et kvartal, og også se bak tallene, svarer kommunedirektøren.

I disse tallene ligger også en del flyktninger som når de kommer til Harstad blir registrert som innflyttere fra utlandet, men som når de flytter etter noen år blir registrert som innenlands utflytting.

– Over år har Harstad og andre kommuner sett at en andel av flyktningene som blir bosatt ønsker å slå seg ned på Østlandet etter endt introduksjonsprogram. I tillegg tror jeg effektene av Forsvarets etableringer på Evenes vil gi befolkningsvekst i Harstad. Vi er enda i en startfase, og andelen pendlere er høy. Men på sikt vil effektene vise seg.

Nedgang for flere kommuner i regionen

Ibestad opplever fortsatt nedgang i befolkningstallene. Der er det offisielle tallet 1.269 innbyggere. En nedgang på 20 personer så langt i år. Siste kvartal ble det 11 færre innbyggere i kommunen.

Av kommunene nærmest Harstad er det Kvæfjord som er den store vinneren. Les mer om dette her:

I Tjeldsund går det også feil vei. Her har man mistet 22 innbyggere så langt i 2022 og folketallet er nå 4.179 innbyggere.

Evenes har håpt på økt folketall i forbindelse med den store utbyggingen av flystasjonen. Det har så langt ikke gitt ønsket effekt. Etter en økning av folketallet på en person i første kvartal, er det minus 15 innbyggere i andre kvartal. Folketallet i kommunen er nå 1.320 personer. En stor økning på 24 nye innbyggere i fjerde kvartal 2021 gir imidlertid håp om at tallet kan øke i tiden som kommer.

Oppgang i nabobyen

Narvik har økt sitt folketall med 65 siste kvartal.

Dette kommer etter en nedgang på 22 i årets første kvartal. Innbyggertallet står der på 21.573.

Kommunen forklarer oppgangen i hovedsak som et resultat av ankomst av flyktninger fra Ukraina.

Les også

Harstads mektigste mann fyller 50 år: – Min datter er min tøffeste kritiker