To store norske, tradisjonelle industribedrifter annonserte nylig at de legger bort sine planer om å investere i batteriproduksjon i Norge. Vi opplever at mange tar kontakt med oss i FREYR Battery for å få en forklaring på denne beslutningen. Den kan ikke vi gi, det må aktørene gjøre selv.

Vi tør imidlertid påstå at norsk batteriindustri vil bli stor og viktig i tiårene fremover når verden skal utfase fossile løsninger for å redusere klimaendringer. Dette gjelder både målt i antall sysselsatte, verdiskaping, skatteinntekter, eksportinntekter, teknologiutvikling, utdanning og for Norges rolle i verdens energiomstilling.

«Brexit toll» gir kun prispåslag på battericeller som skal brukes i Elbiler solgt mellom Storbritannia og EU. Men la oss først rydde opp i forvirringen rundt battericeller og Brexit, som har vært omtalt i norske medier som en hindring for all batteriindustri i Norge. Dette er ikke tilfellet. Mange forbinder battericeller med EL-biler, men det er også et sterkt økende marked innen stasjonær mellomlagring av fornybar energi, som brukes når solen ikke skinner eller det er noen vindstille timer. I tillegg vokser også markedene for batteridrevne skip og for større nyttekjøretøy som busser, lastebiler tog, også kjent som e-mobility løsninger.

Den mye omtalte «Brexit-tollen» treffer kun battericeller produsert utenfor EU, dersom de skal brukes i EU-produserte EL-biler som igjen skal selges til Storbritannia, og motsatt. Dette utgjør om lag 15% av det europeiske markedet. Men da snakker vi utelukkende om celler til EL-biler. I Mo i Rana skal vi hovedsakelig produsere battericeller til stasjonære batterier (ESS), marine applikasjoner og e-mobility løsninger.

Hva skal til for å skape et nytt norsk industrieventyr? Etter vår erfaring er det noen klare sentrale elementer. Valg av riktig batteriteknologi er avgjørende og man må være i stand til å holde en høy gjennomføringshastighet og bygge i stor skala for å kunne levere til riktig tid. Dette krever et stødig mannskap. Så trengs det en solid finansiering og en sikker tilgang til bærekraftige råvarer og fornybar energi. Her har Norge flere fortrinn i form av: høy industriell kompetanse, omfattende erfaring på utbygginger av store komplekse prosjekter, tilgang på rimelig fornybar energi og en fordelaktig logistikk til Europa og verden.

Sist, men ikke minst, man trenger jo også kunder, men det er ikke vi bekymret for. Anerkjente analysebyråer estimerer at etterspørselen etter batterier skal stige mellom 15-20 ganger de neste ti årene og derfra ytterligere 3-4 gangeren de neste ti årene fram mot 2040. Anslag viser at den globale etterspørselen vil øke fra 350 GWh årlig i 2020, til nærmere 20 000 GWh i 2040. Norge bør åpenbart ta del i dette raskt voksende markedet, og her ligger det helt enorme muligheter.

FREYR Battery er i rute med satsingen i Norge. I FREYR bygger vi akkurat nå vår kundekvalifiseringsfabrikk i Mo i Rana, med første batterileveranse planlagt om under ett år. Vi gikk i sommer på børsen i New York og skaffet over 700 millioner amerikanske dollar i startkapital. Planen for den første fullskala fabrikken, en såkalt Gigafabrikk, er langt fremskredet og vi er i avsluttende fase av flere kundedialoger. Vi opplever derfor at vi er i rute på vår oppsatte plan for våre fabrikker i Mo i Rana. Samtidig jobber vi med planleggingen av ytterligere Gigafabrikker i Norge, Finland og USA for å ta del i eksponentielt voksende global etterspørsel.

Fremtidens grønne inntekter og bærekraftig sysselsetting. Nedleggelsen av batterisatsingen til de to andre norske industriselskapene som var i partnerskap med en internasjonale batteriprodusent, er et tankekors. Vi ser gjerne at norske myndigheter kommer på banen og understreker mulighetene for og viktigheten av å bygge opp en nasjonal verdikjede for batteriteknologi. Her bør Norge ha meget store ambisjoner.

FREYR har en positiv dialog med norske myndigheter for å sikre tilsvarende finansieringsordninger som andre batteriinvesteringer i Europa har, og som andre industrier historisk sett har nytt godt av gjennom eksportfinansiering eller andre ordninger.

Vi håper på mange norske batteriprodusenter gjennom hele verdikjeden i tiden fremover. Vi trenger en batteri-klynge i Norge for å få oppmerksomhet både fra politikere og talenter i en verden i omstilling. Behovet for grønne batterier produsert på en mest mulig bærekraftige måte vil fortsatt være Norges største forretningsmulighet det neste ti-året.

Når vi etter hvert faser ut inntektene fra olje og gass, så vil gjerne batteriindustrien stå der som svaret på nye grønne inntekter og bærekraftig sysselsetting. Vi mener at Norge er svært godt posisjonert til å bli verdensledende innen denne industrien.