I skrivende stund er pandemien et tilbakelagt kapittel – i alle fall med tanke på restriksjoner og omkalfatringer i arbeidsliv og kommunal sektor. Det meste går som normalt. Da er det lett å glemme at vi faktisk hadde tiltak og restriksjoner helt til uti mars. Vi gikk inn i 2022 fremdeles inne i pandemien – og for kommunene hadde pandemi så langt betydd kompensasjon fra regjeringen.

Må undersøkes

Men i revidert statsbudsjett er koronaompensasjonen fra myndighetene fraværende. Kommunedirektør Merete Hessen er for tiden på et møte i kommunedirektørutvalget der hun er vara, og sier at dette er noe de kommer til å jobbe videre med under møtet.

– Jeg er i første omgang overrasket når jeg ser det som er kommet, og ser at vi må undersøke hva som ligger i det. Vi hadde forventa at det kom ei avklaring nu, sier Hessen i en kjapp kommentar til iHarstad.

Har tro på at pengene vil komme

Harstads kommunedirektør, Hugo Thode Hansen forteller at Harstad kommune har hatt koronautgifter på nesten 25 millioner kroner i årets fire første måneder.

– De forutsetter vi at staten kompenserer. Under pandemien har både den forrige, og den nåværende regjeringen kompensert kommunesektoren løpende. Nå skal regjeringen avvente en arbeidsgruppe som skal avgi rapport i september og ikke avklare dette før i desember.

– Jeg skjønner at strømprisen, landbruksoppgjøret, økte utgifter som følge av krigen i Ukraina og faren for renteøkning gjør at regjeringen vil være forsiktig med pengebruken. Men at det spares på koronakompensasjon til kommunene er skuffende, og skaper usikkerhet. Jeg har likevel tro på at pengene vil komme, sier Hansen til iHarstad.

Hardt ut

Leder i KS, Gunn Marit Helgesen, går hardt ut og kaller den manglende kompensasjonen for et «løftebrudd.» I en pressemelding sendt ut torsdag 12. mai, viser hun til at flere statsråder har forsikret om at kommunene får dekket kostnader som har vært nødvendige for å håndtere pandemien. Dette har, ifølge KS, også vært tydelig kommunisert fra regjeringen i møter med kommunene.

– Regjeringen har direkte oppfordret kommunene til å gjennomføre nødvendige tiltak for å opprettholde et trygt og godt tilbud til innbyggerne, og samtidig lovet at kommunene ville få kompensert for de ekstra utgiftene dette ville medføre. Verken kommunene eller KS har hatt noen grunn til å være usikre på at slik kompensasjon ville komme, mener Helgesen.

Skaper usikkerhet

Når regjeringens forslag til revidert statsbudsjett nå kommer uten en pott til koronakompensasjon, skaper det usikkerhet for kommunene – som altså har hatt all grunn til å tro at disse pengene ville komme. Helgesen er ikke. Mildere stemt av at regjeringen viser til at arbeidsgruppen som skal vurdere kommunenes koronautgifter skal ha ferdig sin rapport den 1. september.

– Det betyr at kommunene først i desember, når Stortinget har vedtatt nysalderingen av statsbudsjettet for 2022, vil vite hvilken kompensasjon som eventuelt blir gitt i år. Men lenge før den tid må de vurdere behovet for å kutte utgifter resten av året for å dekke inn denne manglende kompensasjonen. Nå må vi sette vår lit til at dette blir rettet opp når Stortinget behandler dette før sommeren, sier Gunn Marit Helgesen.