– Hålogalandsregionen har nå flere lokale covid-19-utbrudd. Samlet sett har regionen et av landets høyeste smittetrykk, med over 150 smittede de siste ukene. Flere av utbruddene er med den mer smittsomme deltavarianten av covid-19-viruset, og mange har blitt smittet i private sammenkomster og på utesteder, skriver Harstad kommune i en pressemelding sendt søndag kveld.

Ifølge en oppdatert risikovurdering fra FHI kan deltavarianten av koronaviruset overta i Norge i løpet av sommeren.

– Godt smittevernarbeid i kommunene kan bidra til å forsinke spredningen av denne varianten og bringe utbrudd under kontroll.

Kommunene har til nå hatt en strategi for å slå ned utbruddene med testing, isolering, smittesporing og karantenesetting (TISK). Men med det smittetrykket Hålogalandsregionen har nå vil det med denne strategien alene ta lang tid før en får slått ned smittespredningen heter det i pressemeldingen.

Møter med FHI

Vesterålskommunene har allerede innført en lokal forskrift der de blant annet begrenser antall personer på private sammenkomster og tidspunktene utestedene kan skjenke alkohol.

– Etter møter og dialog med FHI, har kommunene Ibestad, Salangen, Lavangen, Dyrøy, Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord og Harstad blitt anbefalt å innføre lignende lokale tiltak eller anbefalinger for å slå ned utbruddene, og unngå at deltavarianten får dominere i tiden fremover og prege høstens oppstart av skoler, barnehager og fritidsaktiviteter.

I Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord og Harstad vil tiltakene komme som en likelydende forskrift fra hver kommunes kommuneoverlege eller smittevernlege.

Ibestad, Salangen, Lavangen og Dyrøy har lavere smittetrykk, og vil samordne seg rundt sterke anbefalinger for å unngå smittespredning.

Erfaringsmessig tar det tre til fire uker å slå ned et utbrudd. Ved å innføre strengere lokale tiltak og anbefalinger nå, håper kommunene å kunne starte høsten uten store smitteutbrudd og mange i karantene eller isolasjon.

Blant tiltakene som innføres fra og med mandag 26. juli til og med 30. juli er:

  • Ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter.
  • Begrensninger på antall besøkende i private hjem til fem utover husstandsmedlemmer, likevel slik at det maksimalt er 10 personer til stede.
  • Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder.
  • Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 2200.
  • Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 2400.
  • Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

I tillegg anbefales det å bruke munnbind på offentlig sted og offentlig transport hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til hverandre.

Les forskriften i sin helhet her.

Håper å unngå langvarig smittetrykk

– Vi håper dette vil bidra til at smittetrykket i regionen går betraktelig ned, sier ordførerne i regionen.

– En langvarig bekjempelse av deltavarianten vil tære på de kommunale helseressursene og gå ut over tilbud og tjenester til både innbyggere og besøkende. Derfor trenger vi at befolkningen i regionen nå blir med på et krafttak, slik at vi kan gå høsten i måte så normalt som mulig, sier de.