Ibestadhallen vil være åpen for trening for de under 20 år som planlagt

Det er ingen konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

For de over 20 år så vil det være en antallsbegrensning på 20 personer. I tillegg så anbefales det at voksne som trener innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meters avstand ved høyintensiv trening.

Det kommunale treningssentret vil bli stengt de neste 4 ukene. Sentret er ubemannet og kriseledelsen har vurdert at kommunen ikke klarer å opprettholde en smittevernfaglig forsvarlig drift ved treningssentret.

Det vil bli antallsbegrensning på 20 personer ved offentlig svømming. Barn i følge med foresatte har prioritet. Avstand iht. smittevernfaglige råd må opprettholdes i garderober.

Butikker og offentlig transport

Det skal benyttes munnbind på alle butikker i kommunen

Det skal benyttes munnbind på offentlig kommunikasjon slik som buss, taxi og ferge, der 1 meters avstand ikke kan opprettholdes.

Kommunale helse og omsorgstjenester

Ved besøk på sykehjemmet og heldøgns omsorgsboliger er det påbudt med munnbind. Ved sykehjemmet føres det også besøkslogg.

Dersom du skal besøke noen som mottar hjemmesykepleie så ønsker vi at det benyttes munnbind under besøket dersom god nok avstand ikke kan ivaretas