Gå til sidens hovedinnhold

– Innlegget til Stenberg fremstår som en hoverende pekefinger mot alle som ikke sier seg enig i samtlige nybygg i sentrum

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det skjer ting på byggefronten i Harstad. Leilighetsbygg reises både i sentrum, på nordsida og på sørsida. Næringsprosjekter realiseres i områder der det allerede er næringsaktivitet, og også i områder med boliger og natur. Harstadpakken fortsetter å vokse i omfang, og det er også igangsatt arbeid med flere signalbygg og -konsepter som skal sette Harstad på kartet og gjøre byen mer “attraktiv”. Det satses, visstnok.

Man kan mene mye om denne satsinga og om resultatene av den har vært positiv for byen – trodde jeg i alle fall. For det viser seg at man kan ha meninger om utviklinga i byen, så lenge man er positiv til det som skjer. Har du innvendinger mot noe så er det ikke fordi du er engasjert og ønsker det beste for Harstad – du klager! Det viser seg faktisk også at hvis du ikke har vært med på å realisere et boligprosjekt, så har du ikke gjort noe for byen din. Du har ikke trua på byen, du vil ikke noe. Altså: har du ikke penger og eiendom? Så hold kjeft!

Innlegget til Espen Bless Stenberg kan vanskelig tolkes på andre måter. Men kan det tenkes at kritiske ytringer i kommentarfelt på facebook, faktisk er autentiske uttrykk for at man ikke er enig i enkelte ting som skjer i byen? Hvorfor er kritikk av Perlen, Pynten, Pryden, Prakten, Pakken, Pesten og alle andre potensielle leilighetsbygg automatisk noe upatriotisk, mens uforbeholden jubel og heiarop gjør deg til Harstadpatriot? Er det ikke et legitimt standpunkt å mene at ulike sentrumsprosjekter til sammen gjør byen mer innebygd og mindre pen, at den blir vanskeligere for mange å kjenne seg igjen i, og at dette bidrar til å “ødelegge” byen i stedet for å “utvikle” den?

Les også

Du som sitter med telefonen i hånda og klager på alt som bygges i Harstad, hva har du gjort for byen din i det siste?

For mange av de som bor i Harstad, meg inkludert, vil nok hevde at utbyggere har for mye makt og påvirkningskraft i byutviklinga. Og selv om de sikkert har gode intensjoner og mener de er med på å forbedre byen, er det ubestridelig at hovedmotivet deres er å tjene penger på det de bygger. Profitt blir dermed den viktigste drivkraften bak byutviklinga, ikke byggenes estetikk, samspillet mellom dem og omgivelsene, eller hvordan de bidrar til en bedre hverdag for folk rundt omkring i byen. Ei heller hensynet til naturen, samfunnets behov og innbyggernes ønsker.

Stenberg trekker fram flere eksempler som har skapt utvikling i Harstad – området langs den nye havnepromenaden og moloen, folkelivet i sentrum når været er godt og den nye skøytebanen i Generalhagen som de viktigste. Det virker dog ikke som om noen har vært kritiske eller klaga på akkurat disse prosjektene. I innlegget peker Stenberg utelukkende på “klaging” som retter seg mot utbyggere og prosjektene deres, og ikke mot de positive eksemplene han nevner. Påstanden om at “klagerne” sannsynligvis ikke «har investert så mye som ei krone i [byens] framtid» faller også på steingrunn i og med at de positive eksemplene som trekkes fram faktisk krever investeringer – i form av penger, tid eller innsats – for at de skal bli noe positivt! Folk må bruke penger for å benytte uteserveringa på kaféene, man må ha skøyter for å bruke skøytebanen, og hilsegata blir bare ei gate hvis ikke folk smiler og snakker til hverandre. I tillegg har alle barnefamilier som bruker lekeplassen i havna gjort en innsats for å kle på unger og komme seg til byen – de har også investert noe, hvis man absolutt må bruke økonomiske begreper for å beskrive menneskers adferd og handlinger.

Alt dette gjør at innlegget til Stenberg fremstår mer som en hoverende pekefinger mot alle som ikke sier seg enig i at samtlige nybygg i sentrum er en god ting, og ikke et argument for hvorfor man i framtida bør fortsette å gjøre som man har gjort til nå. Det virker også som en slags advarsel. Liker du ikke det som skjer? Hold det for deg selv og ikke klag! For utbyggerne vil kanskje velge å bygge andre plasser enn i Harstad hvis du sier noe negativt om hvordan de prøver å tjene penger.

Så er det ikke dermed sagt at alt som ytres i sosiale medier er like konstruktivt og saklig, eller at det ikke forekommer klaging i det hele og det store. Men spranget fra å kritisere det man oppfatter som surmuling og klager, til å gjøre synsing om byutvikling til en sport kun investorer og kapitaleiere kan delta i, blir både elitistisk og udemokratisk.

La oss likevel bruke dette som en mulighet til å endre måten vi tenker og snakker om det som skjer i byen vår. La oss være mer opptatt av å snakke om det vi faktisk vil ha, det som kommer til å gjøre livene våre bedre og gjøre Harstad til en enda flottere by å bo i. La oss bygge samhold og relasjoner, og organisere oss for å realisere drømmene vi brenner inne med. Drømmer som strekker seg høyere enn 40 meter på Kaarbø-slippen og som favner om flere enn de med gangavstand til torget.

Mulighetene er uendelige, men for å videreutvikle byen vår til noe som er enda bedre og mer mangfoldig enn det vi har i dag, kreves det at alle innbyggere får være med på å skape den framtida vi ønsker – uavhengig av hvor mange kroner man har mulighet til å investere.