Søndag 27. februar, i Tjeldsund kirke, vil Jens Linde bli innsatt som sokneprest i Tjeldsund. Han begynte som sokneprest i Sandtorg sommeren 2020, og da stillinga i Tjeldsund ble ledig etter Ida Maria Heggelund, begynte han der, melder prost Arne Håkonseth.

Søndag vil Håkonseth innsette Linde i tjenesten i Tjeldsund menighet, som tilsvarer den tidligere Tjeldsund kommune. Kontoret hans er ved Tjeldsund kirkekontor på Elvemo sammen med de øvrige kirkeansatte i den nye Tjeldsund kommune.