I fylkesrådets vedtak fra tirsdag står det at hallen skal bygges på tomta sør for skoletomta. Der kan det etableres hall på cirka 2.700 kvadratmeter. I tillegg kan ønsket turnhall etableres i høyden over idrettshall.

Rådet ber om tilbakemelding fra kommunen på planen innen 10. februar. Hvis ikke, sies intensjonsavtalen opp.

– Dersom intensjonsavtalen med kommunen sies opp, gjennomføres anbudsprosess der annen tilbyder med tilgjengelig tomteareal i nærhet av planlagt skole, bygger og leier ut idrettshall til fylkeskommunen, heter det i vedtaket.

Vil ha storstue

Det er kommuen selv som skal bygge idrettshallen. Den skal så leies ut til den fylkeskommunale videregående skolen, samt brukes av kommunen selv.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen uttalte til iHarstad i november at man ønsker en idrettshall som også skal være en storstue, en dobbel hall med muligheter for store arrangementer, og løse behovet for turnhall. En slik hall mener kommunen kan skape merverdi for Harstad-samfunnet.

Samtidig presiserte Hugo Thode Hansen at fylkeskommunen har forpliktet seg til å stille tomt til rådighet for idrettshallen. Men tomta som er ervervet er ikke stor nok for alt kommunen ønsker å få på plass.

Blir for trangt

I kommunens forslag til idrettshalltomt er det satt av 8.155 kvadratmeter, og skolen er plassert på østsiden av hallen med tomt på circa 9.182 kvadrat. Fylkesrådet skriver at de to byggene på et kart er plassert «vegg i vegg.» Konsekvensene er helt åpenbare med en så stor hall som kommunen ønsker, skriver rådet:

  1. Adkomst til skolens avdelinger for teknologi- og industrifag og bygg- og anleggsteknikk med store kjøretøy blir problematisk.
  2. Skolens fasade mot vest er bygd fast i idrettshallen og kan ikke benyttes som yttervegg for undervisningsrom med krav til dagslys.
  3. Skolen vil ha begrenset uteområde disponibelt til rekreasjon og lignende, selv om noe av dette kan kompenseres ved at taket på idrettshallen kan benyttes som uteområde for skolen.
  4. Skolebygget vil framstå som inneklemt mellom annen bygningsmasse på flere sider. En uavklart faktor er også om det er tilgang på tomt slik det er foreslått i Harstad kommunes situasjonsplan og ikke minst hvilken pris en må påregne ved kjøp av tomt.

Ansatte er bekymret

I dialog med brukerne er det også kommet frem stor bekymring over den høye utnyttelsen av tilgjengelig tomteareal som ligger i disse kommunale planene, og med en svært stor og dominerende idrettshall som nabo.

– Hvilken effekt dette vil ha på læringsmiljø og arbeidsmiljø er usikkert. I forhold til de mange bekymringer som allerede er kommet fra ansatte i forbindelse med skolens plassering i utgangspunktet, er det grunn til å se for seg at dette forslaget får liten tilslutning, skriver fylkesrådet.

50 millioner ekstra

Tomteeier Harstad Skipsindustri AS antyder at tomt kan erverves og da til markedspris.

– Dersom fylkeskommunen skal kjøpe og eie tomt som er nødvendig for å bygge idrettshall så stor som kommunen ønsker, vil ikke dette være mulig innenfor den økonomiske rammen som ble vedtatt av fylkestinget i Troms i 2018. Da må det i så fall gjøres en ekstra bevilgning for dette formålet.

Det antydes en markedspris på anslagsvis 50 millioner kroner eller mer.