Gå til sidens hovedinnhold

Jan-Erik vil ha 150.000 nye gjester i året: – Vi har behov for tiltak som bidrar til å skape aktivitet

Harstadregionen skal ta imot 150 000 nye tilreisende: – Det krever samhandling sier forteller daglig leder i Visit Harstad, Jan-Erik Kristoffersen.

Reiselivsnæringen i Harstad har de siste årene rigget seg for vekst gjennom flere tiltak for opplevelsesbedriftene. Hotellene har utvidet kapasiteten og serveringsbedriftene har tilført nye konsepter. Næringen gikk inn i 2020 med store forventninger, forteller daglig leder i Visit Harstad, Jan-Erik Kristoffersen i en pressemelding.

– I stedet for en besøks- og salgsfest ble året preget av virus og brutal nedstenging. Reiseliv- og kulturnæringene ble først og hardest rammet. De ser også ut til å komme sist ut av krisen. Næringen har behov for tiltak som bidrar til å skape aktivitet og omsetning mens krisen pågår. Dette må vi få til gjennom samhandling på tvers av næringer for å møte fremtiden.

I 2019 solgte hotellene i Harstad 85.000 hotelldøgn med 342 tilgjengelige hotellrom.

– Det gav et belegg på 65% og god økonomi for de fleste hotell, opplevelsesbedrifter, handels- og kulturnæring. Et stykke ut i 2022 vil Harstadregionen ha økt kapasiteten med nesten 150% til 850 hotellrom. Da er Evenes og Tjeldsund også tatt med.

Les også

Nye regler på UNN: Her må alle bruke munnbind

150.000 nye gjester i året

Hvis hotellene i regionen skal opprettholde et gjennomsnittlig belegg på samme nivå som 2019 må Harstad regionen tilføres minimum 150.000 nye gjester i året. Dette betyr 410 rom eller 2,5 fulle fly pr dag til Evenes – ekstra.

– Totalt vil vi ha 310.000 romdøgn tilgjengelig på hotellene. Romkapasitet hos regionens campingplasser, pensjonater og vertshus kommer i tillegg. Hotellkjedene og andre overnattingsbedrifter har satset tungt i Harstadregionen. Kapasitetsøkningen gir et stort mulighetsrom for vekst i næringer som i dag sliter.

Hotellgjester har et formål med sitt besøk. Om de er forretningsreisende, festivaldeltakere eller turister legger de igjen penger i flere næringer i forbindelse med besøk. En kongressdeltaker bruker i gjennomsnittlig ca. 3.900 kroner daglig.

– Mye av dette brukes utenfor hotellene. Handel, service og kulturnæringene får direkte økonomisk gevinst av flere tilreisende. For Harstadregionen bidrar også de sistnevnte næringer med betydelig attraksjonskraft for mange målgrupper. Eksempelvis byens mange festivaler, Grottebadet, Kulturhuset, Trondenes Historiske Senter, et stort og bredt utvalg av handelsvirksomheter, kafeer og restauranter. Et økt antall overnattingsgjester til gir også grunnlag for at flere av de mange små opplevelsesbedriftene kan vokse til helårsbedrifter med flere ansatte, og nye virksomheter kan etableres.

Les også

Sverre og Magnus åpnet nytt hotell i dag: – Er nok det eneste nye fra Scandic som åpner i år

– Det kreves ressurser

– 150.000 nye overnattingsgjester kan også være en målsatt ambisjon for Harstadregionen.

Daglig leder i Visit Harstad, Jan-Erik Kristoffersen kommenterer behovet for en ambisjon slik.

– Når hoteller og overnattingssteder er fulle av gjester går det godt for Harstad. Tilreisende kommer imidlertid ikke av seg selv, det kreves ressurser, målrettet arbeid, samhandling og en uttalt ambisjon!

Videre forteller han at Visit Harstad fikk i 2018 tilført ressurser for å iverksette strategien «Reiseliv 2.0 - Harstad» og har holdt stø kurs for å innfri forventningene i strategien.

– Hovedmålsettingene har vært bidra til å gjøre reislivsaktørene bærekraftige og skaffe nye tilreisende til Harstad regionen. Harstads reiseliv i 2.0 versjon ble lansert 3 måneder før Covid 19 satte hele næringen på vent og har etter hvert beveget seg fra krise til katastrofe. Det har vært et dystert år der apati og motløshet har preget mange av aktørene, men det har også vært lyspunkter.

Les også

Sjeldent småbruk gikk for 2,3 millioner over takst: – Fikk 60 bud

«Sommer Harstad 2020»

Fellesprosjektet «Sommer Harstad 2020» ble en stor dugnad som skapte aktivitet, oppmerksomhet, omsetning og optimisme for mange i en vanskelig tid. Kanskje mest spennende var et gryende samarbeid mellom flere næringsorganisasjoner i Harstad.

– Det rår stor usikkerhet om når reiselivet kan regne med å få mulighet til å skape forretning på tilreisende igjen. Det er sannsynlig at det blir helnorsk feriesommer med stor usikkerhet rundt reisemønster også i 2021. For å skape aktivitet og omsetning i inneværende år og samtidig en retning ut av Covidsituasjonen må det løftes flere prosjekter og midler til tiltak som bidrar til dette.

– Det er to svært viktige samarbeidsprosjekter på gang innen reiseliv, handel og kultur. Prosjektene «Attraktiv konferanseby» og «Opplevelses-Harstad» er begge til behandling for andre gang i utvalg for plan og næring i Harstad Kommune på tirsdag.

Les også

Bygger «motorvei til havs» for 284 millioner kroner fra Bognes til Harstad: – Vil bety mye for Rødskjær

Vei ut av en katastrofal situasjon

Kristoffersen understreker viktigheten av å sette de to prosjektene i riktig kontekst:

– Kort fortalt vil prosjektet «Attraktiv konferanseby» gi oss et helt nytt konferansekonsept i Harstad. «Opplevelses-Harstad» vil skape samhandling med felles aktiviteter gjennom årshjulet for reiseliv, handel og kultur. Alle aktører vil kunne være involvert. Begge prosjektene er viktige for at hardt prøvde næringer skal finne vei ut av en katastrofal situasjon.

– Dette er også prosjekter hvor flere næringer får øvd seg på samarbeid og samhandling. I tillegg til å øve på disse disiplinene kan prosjektene være kime til å jobbe ut omforente og uttalte ambisjoner for Harstadregionen. Et måltall på 150.000 flere overnattingsgjester per år er en heftig ambisjon, men fullt mulig å realisere når vi mobiliserer felles ressurser og ambisjoner!»