Nok en gang er Per-Willy på farten og skal snakke om ting han helst burde la være å prate om. Vanligvis så bryr jeg meg ikke med å svare på det han sier, spesielt siden han nylig skrev at Norge ikke kan defineres som et demokrati fordi det var folk som snakket om klimapolitikk på NRK. Et utsagn så genialt at jeg et øyeblikk begynte å lure på om Per-Willy har vært en satiriker forkledd som en FRP-politiker, men så heldig var vi ikke og derfor må jeg prøve å ta dette og andre utsagn han sier seriøst. Men for å komme til sakens kjerne nå nylig har han åpnet opp om et tema som han har overhode null peiling på, nemlig historie.

Som historiker føler jeg meg jo da forpliktet til å respondere på dette. Selv om det har vært andre historikere som har pent å pyntelig revet han i filler, føler jeg at vi må kontekstualisere dette litt mer slik at det blir enda mer tydelig hvor feilaktig disse utsagnene har vært. Det mest nylige jeg har sett i denne diskusjonen var som respons til et innlegg Even Aronsen skrev.

Så kort og godt her er hva jeg har å si til de "nye momentene" som den godeste Per-Willy har kommet med. Første er jo at han påstår at konsepter som ytringsfrihet, menneskeverd og menneskerettigheter er unikt ved kristne samfunn. Nå vil jeg jo påpeke at Norge er et av de mest sekulære samfunnene på planeten, så den såkalte "norske suvereniteten" kan ikke akkurat sies å komme derfra, og så er det jo slik at gjennomsnittlig virker det som at det mer religiøse nasjonene i Europa og Nord-Amerika er dårligere på ytringsfrihet og oppfølgingen av menneskerettighetene enn det vi er. De fleste land i Europa og Nord-Amerika har kristendommen som sin største religion, så da vil jo de nevnte landene være kristne.

Poeng nummer 2 er at dette er helt feil historisk og teologisk sett. Nesten alle religioner på denne planeten har ideer om mennesketsverdi som en av kjerneideene i deres teologi. Kristendommen, Islam, Buddhismen, Jainismen, Taoismen, Zoroastriasimen og flere har ting som den gyldne regel, bud mot drap, og prekener om verdien bak at menneskeliv. Historisk sett har det vært mange forgjengere til de moderne menneskerettighetene, alt i fra Kyros Den Store av Persia's lov endringer, Ashokas edikter, generelle menneskerettighetslover i oldtidens Egypt og mange flere utenom disse få eksemplene.

Jeg reagerer også på alt dette snakket om "vestlige verdier" og at de har vært "stabile". Med tanke på alle de store verdiendringene i samfunnet de siste 200 årene så lurer jeg seriøst på om Per-Willy tror at verdenshistorien begynte i 1821. "Vestlige verdier" har jo vært igjennom konstante endringer i flere tusener av år, om du ser på så tidlig som 1919 la Japan (som ligger rett i vest) fram et forslag til det som skulle bli Folkeforbundet om at all etnisk/rase-basert diskriminering skulle stoppes. Dette ble den gangen stemt ned, noe som er en ganske så markant endring fra det "vestlige nasjoner" står for i dag. Om du vil se enda lengre tilbake, var nok verdiene i Norge på 800-tallet veldig forskjellige fra hvordan de var bare noen få århundrer etterpå.

Demokrati er heller ikke unikt med “vesten”, haudenosaunee-konføderasjonen hadde et demokratisk system som kom til før de hadde kontakt med Europerne. Deres system var en stor innflytelse på USAs politiske system og grunnlov, som videre innflytelse på vår grunnlov. Vajji-konføderasjonen i India hadde også et gryende demokrati og dette var på samme tid som Aten.

Før jeg går til konklusjonen må jeg også komme med en respons til dette snakket Per-Willy har om at “folk ikke har lest sin historie” og at “det er ikke tilfeldig hvorfor de beste landene er i vesten.” Først og fremst ikke kast stein i glasshus, for det andre skaff deg et historisk perspektiv. Snu klokka tilbake 1000 år og folk sa akkurat det samme i de Arabiske rikene på den tiden. Som sammenlignet med Europa var betraktelig bedre utviklet, liberale, og rike en de vest-europeiske rikene på den tiden var.

Til slutt så vil jeg respondere til dette om “selvforakten” som unge angivelig læres opp i. Først og fremst så er det ikke selvforakt men bare helt basic selvinnsikt, og man får denne selvinnsikten vanligvis av å lese historie. Jeg kan personlig vitne at de fleste historie professorer jeg har truffet på sprer og innehar denne samme selvinnsikten. Men jeg vet jo hva du vil svar på det, noe om at historikere har blitt infiltrert av kulturelle/post-moderne marxisters ;). Jeg har sett deg si det før og for å si det mildt det utsagnet beviser bare hele tesen min i denne teksten.