Som representant for en av de som dessverre har litt tungt for det; Her er noen spørsmål om det såkalte knutepunktet til beslutningstakerne, som etter sigende både har tatt imot alle innspillene som har kommet inn og deretter tenkt nøye. For det har tatt tid å lande dette, har det ikke? Beklager at noen spørsmål er litt ledende, det er jo (til) planen.

1. Tre doble, parallelle, asfalterte kjørefelt pluss ei svær rundkjøring mellom sentrum og Havnebygget, byens peneste bygg. Er det pent? Her kan muligens byarkitekten svare. Var det ingen vei utenom?

2. Dyre utbygginger er normalt faktabaserte. Til tallknuserne: De som reiser til eller fra Harstad med hurtigbåt eller -rute? Hvor stor andel av disse benytter buss til og fra kaia? Hva er andelen som tar drosje, og hvor mange harstadværinger nekter å si til sine besøkende: Jeg gidder ikke kjøre deg, du må bestille drosje eller ta bagasjen med deg på bussen. Hvor mange privatbiler og drosjer står i snitt klokka 1900 en søndag og venter på en forsinket hurtigbåt? Er disse lett tilgjengelige faktatallene brukt som beslutningsgrunnlag, i tillegg til alle flotte innspill?

3. For den spreke prosenten som tar buss (beklager hvis feil antakelse), - i hvor stor grad er det for langt å gå femti meter over veien til den allerede etablerte bussoppstillingsplassen, som i dag alene tar opp mer areal enn den nye løsningen? Hopp over spørsmålet dersom den etablerte plassen og rutebilbygget skal erstattes med noe grønt og fint.

4. Det hvite feltet, den nylig etablerte sjøfyllingen, er den ikke med i planene i det hele tatt? Blir det noe grønt og fint her, eller blir det en random oppstillingsplass for de biler som normalt venter på en for sein hurtigbåt i vinterkulingen? Eller: Hvor skal de x antall bilene (løsning på spørsmål 2) stå og vente? I den digre rundkjøringa?

5. I dag er det normalt kaos når hurtigbåten fra Tromsø ankommer, så noe må jo gjøres. Dersom det som skal gjøres er i henhold til tegningen, ser løsningen for meg ut til å være dagens kaos videreført, bare i tillegg å presse tre-fire busser ned på kaia for å hente eller bringe noen få. Spørsmålet er: Hvem skal ut? Jeg regner med det blir meg, som må parkere nede i Havnegata når jeg får besøk som skal hentes. Hvis latskapen tar meg litt til, kommer jeg bare til å sende bussruta på SMS til mitt besøk. Hjelp deg selv! Håper det er lenge til neste gang vi sees!

6. Har man endelig funnet et columbi egg med denne løsningen?

– Jeg tror dessverre nei. I beste fall et halvkokt et. Jeg tror dette som er tegnet med passer og linjal og fargelagt med feil farge, asfalt er vel svart, snarere kommer til å bli et gordisk knutepunkt. Et som ikke fungerer. Der byråkrater på ulike, men tilsynelatende kompliserte forvaltningsnivåer, muligens la premissene lenge før kloke harstadværinger kom med sine friske og grønne, fremtidsrettede innspill. Og slik jeg kan lese tegningen, uten at det faktiske reisemønsteret ble analysert. Den utskjelte privatbilen, som finansierer hele knutepunktet og frakter folka, må stå en anna plass. La stå, helst hjemme, vil nok mange si, sikkert med god grønn. Her skal det busses.

Men med ett ble Harstad faktisk litt svartere, mindre grønn, sjønær og pen. Og mindre gjestfri. Jeg vil kalle det Harstads tapte mulighet til å få til noe helt unikt.