SV politiker Karin Anna er i komiteen som arrangerer feiringen av Samefolkets dag i Harstad. Hun kommer fra samisk bakgrunn, men sier at det ikke alltid har vært en stolthet for familien.

- Det finnes nesten ikke bilder av min familie i forbindelse med det samiske. Sånn var det og sånn er det enda til en viss grad, men det er blitt bedre.

Hun presiserer at som politikker er hun takknemlig for at det i dag finnes ulike måter å være same på, og heier på de unge samiske som stadig er med på å utvikle kulturen.

- Her i Harstad har man tatt grep. Man har hatt gode rollefigurer, tatt folk med seg og tatt en del politiske beslutninger lokalt som gjør det lettere for generasjonene under oss.

Øvervatn håper at en generasjon som ikke har opplevd mobbing og krenkelse for sin samisk identitet i like stor grad, lettere kan ta den tilbake. I talen sin satte hun fokus på hvordan kulturen har utviklet seg fra å være "Sånn er det og sånn har det alltid vært" til en mer moderne tankegang

- Slike markeringer som i dag gjør folk nysgjerrige. Så skal vi som politikere sørge for at folk kan være slik som de er, enten de kommer fra Pakistan, Afrika eller sameland.