Opplysningsvesenets fond bidrar til fellesskapet sa direktøren Ole-Wilhelm Meyer i et leserinnlegg mot meg i 2020. Jeg konstaterer at bidraget er å presse Harstad kommune til å anke to rettsavgjørelser som berører at kommunen skulle ha avlyst konkurransen for OPS-prosjektet (offentlig-privat samarbeid) på deres eiendom, Klokkereiendommen.

Det er daglig leder i HSI som fremfører saka, men de eier bare 50% av aksjene i Kaarbø Utvikling. Clemens Eiendom som er Ovf sitt kommersielle eiendomsselskap, eier den andre halvdelen. Og der er Meyer styrets leder.

Ovf lar sin direktør for eiendomsselskapet (Clemens Eiendom) være styreleder for Hotell Kaarbø og styremedlem i hele 7 selskaper med samme adresse som Ola Karlsen. Det er her vi finner de musklene som nå truer Harstad kommune med et kostbart erstatningskrav. Og hvor er journalistene som ikke løfter frem at privatpersoner har egeninteresse av forvaltninga av statens egne penger.

Ovf avholdt den 24. august i år en markering for at det er 200 år siden fondet ble stiftet for å bedre opplysning slik at folk sjøl kunne lese bibelen. I dette seminaret ble det sagt at våre byer blir mer og mer lik fordi eiendomsselskapene nå påvirker og styrer byenes sentrumsplaner. Her har vi et slikt eksempel.

De økonomiske ressursene til det offentlige som vår kommune, ønsker private selskaper å få tak i. Det gjelder både velferdsproduksjonen og tjenester som konsulent- og advokattjenester. Politikerne må ha et fokus på at det er penger som skal brukes til velferden vår. Og de er svært begrenset i forhold til de oppgavene vi har. Politikerne bør våge å fronte statens eget selskap, Clemens Eiendom om de er aldri så gode venner med HSI-tillitsvalgte.

Jeg foreslår at SV stiller ultimatum nå. Nok er nok. Ikke vær et støtteparti for OPS-prosjektet. Det er nå kommet så langt at det er umoralsk å gå videre. Harstad kommune har ikke råd til å trosse konkurransereglene som var to anbydere. Uansett utfall av en ny rettssak risikerer kommunen erstatningskrav basert på positiv kontraktsinteresse. Den andre parten kan og stille et slikt krav fordi en del av deres konsept med Larsneset undergraves. Da er det politisk større belastning for Kaarbø Utvikling at det er statens eget eiendomsselskap som er motparten.

Det heter at en må stoppe mens leken er god.