Vi klarte det! Onsdag var flere hundre med på verdensrekordforsøket i eldretrening i Stangneshallen.

Den gjeldende verdensrekorden har 252 deltakere over 65 år. Harstad passerte så vidt rekorden. Vi legger straks ut video av det hele.

Saken fortsetter under bildene:


Over 50 prosent av skadene blant eldre er som følge av fallulykker. Med økende alder øker også antall skader.

– Hos personer i alderen 80 og høyere er 60 prosent skadene forårsaket av fall, sier leder av Trygge lokalsamfunn i Harstad, Elin K. Storsletten.

I 2019 arrangerte Harstad Norges største seniortrening med 117 deltakere. Den gjeldende verdensrekorden «Largest senior citizen’s health awarness lesson» innehas av Alcaldia De Medellin i Columbia, med 252 deltakere over 65 år. Harstad kommune har derfor satt 300 deltakere som mål. Alle deltakerne må være over 65 år.

Kommunalt ansatte, elever fra videregående skole og frivillige organisasjoner arrangerer treningen sammen. Treningen blir ledet av kommunale fysioterapeuter og gjennomføres i Stangneshallen 7. juni. Det er bli satt opp to busser til treningen, én fra nordsiden og én fra sørsiden av kommunen.

Målet med Verdens største seniortrening er at færre innbyggere skal falle og skade seg. Dette ved å lære bort øvelser og opplyse om trening som fallforebyggende tiltak. Et fall med påfølgende skade påvirker livet til den som rammes i stor grad, i tillegg til familien rundt. På samfunnsnivå gir det også økonomiske konsekvenser.

På fallbarometer.no kan man se at en kommune som forebygger to hoftebrudd sparer 1 million kroner Det er videre beregnet at hoftebrudd i Harstad kommune koster samfunnet nesten 27 millioner kroner årlig. Den kommunale andelen av dette er beregnet til cirka 13,5 millioner kroner.

En Guinness world record vil rette søkelyset på trening som fallforebyggende tiltak. Deltakerne på treningen vil lære enkle øvelse for bedre styrke og balanse. I tillegg vil resten av lokalsamfunnet lære om trening som fallforebyggende tiltak gjennom den økte oppmerksomheten rundt temaet, melder Harstad kommune.