Kollektivknutepunkt. Bare ordet gjør at det knyter seg i magen, og når jeg ser det som planlegges for Harstad sentrum, vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte. For et kollektivknutepunkt er sjeldent vakkert, det er praktisk, og gjør beslag på store areal. De som selger asfalt, går en lys tid i møte. Vi som elsker god arkitektur og byens grønne lune hi, får det litt tristere på vegen. For det er mye veg i vente. Uttrykket «vei i vellingen» blir et ordspill som aldri har passet bedre. Her skal kommunen få fart på sakene og rydde unna andre mer kreative og attraktive løsninger. De har satt dato, det haster, og det ses på skissene som presenteres, hastverk er lastverk. For hvis vi ser på Harstads eget kommunekart, der jeg har tegnet løsningen som de skisserer, ser det ikke bra ut. Kartet viser ikke løsningen, det viser kjernet til problemet, en overdimensjonert plan tilpasset altfor liten plass. Så hvordan har vi kommet dit?

Man skulle tro at de har lest sin egen sentrumsplan, for der står det at; « …å skape et bysentrum som fremstår som levende og attraktivt, og som kan gi bærekraftig befolkningsvekst for Harstad.»

Det er ikke et snev av attraktivitet å spore i skissen. Her tenker man å asfaltere en gedigen «rundkjør-parkering» rett foran et av byens fineste bygg, et bygg som er med å definere Harstad, et bygg som skulle hatt mer luft rundt seg, og et par trær. Ikke asfalt opp til trappa. Det er vandalisme.

Skal vi tørre å lese litt til fra kommunens sentrumsplan; « ...Deler av sentrum har svake bystrukturer, det vil si at gater er mer utformet som veianlegg og skaper barrierer, hemmer tilgjengelighet og øker avstand mellom funksjonene. Dette gjør at det blir lite attraktiv og vanskelig å bevege seg mellom funksjonene.

Det er trist som faen. De vet om sine feiler, men lærer ikke. De vil ikke lytte. De er døve for andre ideer, fra arkitekter, som har gitt de fornuftig tilbakemeldinger, om at trafikkbildet for en by av Harstads størrelse ikke trenger et gedigent kollektivknutepunkt, at man kan utnytte arealet bedre.

Se på kartet igjen. Har vi utnyttet arealet i Harstad sentrum? Statens vegvesen klagde over at det var for liten plass, men hvis de også kunne bruke arealet til rutebilstasjonen, - nåværende oppstillingsplass, og så samarbeidet med arkitekter, ville vi ikke fått et helt annet sentrum, et attraktivt sådan?

Men så går dagan, plutselig skal det komme et pumpe-hus midt oppi det hele, som binder areal, og gjør det umulig for arkitekter med forskjønning i tankene. Og trengte det å stå nettopp der? Sto det i sentrumsplanen, under detaljplanlegging med små skrift?

De som kjenner meg, vet hva jeg hadde ønsket for byen. Og ønsket deles av svært-svært mange. Da kunne vi sittet hos «Sabrura» eller «Kompis» og sett mot en hage, i sol, på utekafe. Nå blir det heller pumpe-hus og enda mere trafikk helt bortimot matbordet.

Et siste utdrag fra Harstad sentrumsplan «Nærheten til sjøen og storskala fjordlandskapet med Vågsfjordamfiet er blant Harstad bys største styrker»

Det er det vi må huske på. Det er det som gjør byen attraktiv. Så får vi håpe at Hinnstein AS forkaster kommunens plan, og ber de tegne på ny.

Syns dokker jeg surmule? Nei, jeg er bare glad i byen og vet vi kan få ting bedre til. Som eksempel vil jeg avslutte med en forretningside som virkelig vil gi en møteplass der Vågsfjordamfiet kommer til sin rett. Se på kartet, det blå markerte bygget - Havnevesenets ytterste bygg. Puss opp nederste etasje, sett inn panoramavinduer, 180 grader utsikt, monter inn en fin vedovn som kan sprake i kalde Harstadnetter, la noen med gode restaurantkunnskaper få boltre seg med fiskemeny, og vips har vi noe alle har savnet. (Ja, jeg vet at det fine bildet til Herleik henger der, men det kan henge bedre en annen plass)

Vi må skape bildene som gjør at folk vil flytte til byen, skape møteplassene som samler folk.

Les også

– Jeg vil kalle det Harstads tapte mulighet til å få til noe helt unikt