Det er i forbindelse med arbeidet med den nye frivillighetsstrategien, som nå er ute på høring, at kommunen har kartlagt hvor mye støtte Harstad kommune gir til frivilligheten i økonomisk støtte.

Tallene viser at kommunen til sammen vil bruke nær 7,5 millioner kroner på frivillighet inneværende år.

– Overraskende

Kulturrådgiver Maren Aurebekk forteller at de ikke var klar over hvor mye kommunen totalt brukte på frivillighet.

– Det var overraskende at vi bruker såpass mye, men samtidig får vi jo utrolig mye igjen for det. Frivilligheten er utrolig stor, så selv om det ser ut som et stort tall er det bare å tenke på hva det ville kostet om du skulle betalt folk for å gjøre alt de gjør, sier Aurebekk.

Hun forteller at det gjennomgangen også gjorde kommunen klar over på hvilke måter de bidrar økonomisk.

– Først tenker man kanskje bare på driftstilskuddet, men vi bidrar på flere andre måter også. Redusert og gratis halleie, faste bidrag til forskjellige foreninger, som Radio Harstad, Frivillighetssentralen og Multicultura, og til idretten.

I tillegg innvilger også kommunen en garanti som gjør at lag og foreninger får bedre rentebetingelser på sine lån, og de forskutterte også i 2021 spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet på til sammen cirka 10 millioner kroner.

Åpent møte

Kulturrådgiveren er en av flere som jobber med strategien som nå er ute på høring. Arbeidsgruppa, som for øvrig består av Maria Bøgeberg, Sabina Eliassen, Roger Rasmussen, Gro Dagsvik, Elin Storsletten Eli-Jeanette Olsen og Jan Martin Skoglund, inviterer til et åpent møte på UiT torsdag 5. mai.

– Vi inviterer til dette møtet for å få innspill fra lag og foreninger, og for å få i gang debatten fram mot fristen for å levere innspill. Derfor har vi lagt dette møtet tidlig i høringsrunden, sånn at vi får i gang debatten og tankene.

På temamøtet vil utkastet bli presentert for tilhørerne, og det blir også presentasjoner fra frivilligheten sjøl og forskningsmiljøet ved UiT.

– Harstad Idrettsråd kommer, og vi får også en presentasjon fra Festspillene. De jobber jo med rekruttering av frivillige på en del andre måter, og vi skal få høre litt om hvilke strategier de bruker, forteller Aurebekk.

Fra UiT kommer Barbara Stein, som forsker på integrering og frivillighet, og Mona Johannessen Stenhaug og Terje Øyen Thomsen, som forsker på frivillighet i eldreomsorgen. Det blir også avholdt en innspillsworkshop, der deltakerne sjøl kan dele sine tanker om planen, og kommunens samspill med kommunen.

– Gleder oss

– Vi i arbeidsgruppa har jobbet med frivilligheten i andre saker tidligere, så vi har hatt dialog med frivilligheten på mange forskjellige områder tidligere. Den kjennskapen har vi brukt som kunnskapsgrunnlag og materiale i strategien, sier Aurebekk.

Hun forteller at de gleder seg til å få samlet mange ulike deler av det frivillige Harstad. og håper på godt oppmøte og dmange tilbakemeldinger om hvordan strategien kan sikre at samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor blir enda bedre.

– Vi gleder oss kjempemasse! En ting er at det er fint å møtes, men vi ser også at når folk fra forskjellige deler av både frivilligheten og kommunen møtes så kan oppstå fine samarbeid og gode ideer.

Utkastet til strategien ble vedtatt sendt på høring av kommunestyret den 28. april. Utkastet ligger ute på Harstad kommune sine hjemmesider, og her kan du også legge inn skriftlige høringsinnspill.

Høringsfristen er 27. mai.