Dette ved smitte i skoler og barnehager i Harstad kommune.

1. februar 2022 ble råd, tiltak og regler ved covid-19-smitte endret.

– Vi er nå på vei tilbake mot en normal hverdag, der ingen lenger skal i karantene. Testing skal kun skje hvis man er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en som er smittet, eller man har symptomer.

Forventes mange smittede

Harstad kommune vil fra nå ikke sende ut varsel hvis det er elever eller ansatte som er smittet i skole eller barnehage. Kommunen anmoder i stedet om at man følger med på egen helsetilstand, og er hjemme hvis man er syk.

– Det er forventet at mange av oss vil bli smittet i løpet av det neste halvåret, og vi regner med å ha smittetilfeller i våre skoler og barnehager fortløpende fremover.

Fra 1. februar gjelder følgende råd og regler hvis man er nærkontakt eller smittet:

• Karantene er avviklet for alle, og brukes ikke i forbindelse med covid-19-smitte.

• Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i 4 døgn. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. Dette gjelder alle virusvarianter.

• Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.

• Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonsperioden, bør også teste seg daglig under isolasjonsperioden, og deretter daglig i fem døgn etter at isolasjonen er avsluttet, til sammen ni dager.

• Testen bør tas som selvtest, men kan også gjennomføres som antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.

• Utover dette anbefales bare personer med symptomer å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer anbefales ikke å teste seg, men bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.

• Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer. Det gjelder også ved smitte i husstanden.